Ochota účastnit se případných voleb je nízká

12. 12. 2013
Možnost účastnit se voleb do PSP ČR v současné době občany tolik neláká. Podpora jednotlivých stran se za poslední dva měsíce příliš nezměnila. Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do Parlamentu by se dostalo stejných šest stran, jako v říjnových volbách. V rozmezí tří až čtyř procent se pohybuje Česká pirátská strana a Strana zelených.


Možnost účastnit se voleb do PSP ČR v současné době občany tolik neláká. Podpora jednotlivých stran se za poslední dva měsíce příliš nezměnila. Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do Parlamentu by se dostalo stejných šest stran, jako v říjnových volbách. V rozmezí tří až čtyř procent se pohybuje Česká pirátská strana a Strana zelených.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. V grafech jsou uvedeny pouze strany, které aktuálně získaly dvě a více procenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 28. 11. 2013 – 10. 12. 2013 na reprezentativním vzorku 973 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na začátku prosince zúčastnilo pouhých 47 % oprávněných voličů. Ochota účastnit se voleb je v současné době výrazně nižší v porovnání s účastí ve volbách do Sněmovny v polovině října 2013 (59,5 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na začátku prosince pravděpodobně překročilo stejných šest politických stran jako ve volbách v říjnu 2013. Do Poslanecké sněmovny by se tak dostala ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit přímé demokracie a KDU-ČSL.

ČSSD si udržuje nejvyšší podporu, aktuálně by získala 19,9 %. Nicméně Ano 2011 dosahuje jen nepatrně nižšího výsledku (19,2 %) a pozice obou stran jsou tak vyrovnané. Třetí místo by obsadila KSČM se ziskem 17,1 %. TOP 09 a Starostové by aktuálně získali 12,5 %, KDU-ČSL 6,9 %, ODS 6,7 % a Úsvit přímé demokracie 6,5 %.

Dle současného volebního modelu by v celkovém součtu na začátku prosince „propadlo“ 11,2 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Pod 5% hranicí zůstává konkrétně Česká pirátská strana (3,8 %) a Strana zelených (2,7 %). Ostatní strany by nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z října 2013. Změny oproti výsledku voleb jsou nepatrné a pohybují se v rozsahu výběrové chyby. Silnější pozici má oproti volbám pouze KSČM (nárůst o 2,2 procentní body). Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s nižší ochotou lidí účastnit se voleb. Voliči KSČM totiž patří, co se týče účasti ve volbách, mezi „nejdisciplinovanější“ elektorát. Pokud tedy klesne celková účast ve volbách, podíl sympatizantů KSČM mezi všemi voliči vzroste.

Porovnání volebního modelu s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku prosince ANO 2011 získalo více mandátů než ČSSD. ANO 2011 by získalo pravděpodobně 48 mandátů, ČSSD 47 mandátů, KSČM 41 mandátů, TOP 09 29 mandátů, KDU-ČSL 14 mandátů, Úsvit přímé demokracie 11 mandátů a ODS 10 mandátů.

Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se ČSSD spojila s ANO 2011 a KDU-ČSL, získala by i v současné době potřebnou většinu, konkrétně 109 mandátů. Sociálním demokratům by se také nabízela možnost středo-levicové koalice společně s KSČM a KDU-ČSL, dohromady by taková koalice v současné době získala 102 mandáty.

Rozdělení mandátů


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až dvě poslanecká křesla.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:

František Bartoš
gsm: +420 731 403 653
bartos@ppmfactum.cz

František Knobloch
gsm: +420 731 403 660
knobloch@ppmfactum.cz