Ochutnávky a vzorky zdarma

24. 02. 2009
Ochutnávky / prezentace výrobků na místě prodeje hodnotí čeští spotřebitelé dlouhodobě jako formu propagace, které by uvítali více, než se jim nabízí. Cílem studie je rozkrýt potenciál ochutnávek a poskytnout informace o možnostech jejich efektivnějšího využití.

Studie odpovídá na následující otázky:
- Jak se spotřebitelé staví k ochutnávkám / prezentacím výrobků a k vzorkům zdarma?
- Jakou mají s různými formami ochutnávek zkušenost?
- Z jakého důvodu nabídku ochutnávky nevyužijí?
-Jakou roli hrají ostych, pociťovaná nevkusnost ochutnávek a další faktory?
- Kdo chce zkusit co: jak jsou různé výrobky atraktivní pro různé skupiny populace?
- Koupí spotřebitelé výrobek bezprostředně po ochutnání?

Dotazování proběhlo ve dnech 15. až 20. 8. 2008 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 962 obyvatel České republiky starších 15 let.

Výstupem je volně prodejná zpráva včetně tabulkové přílohy, kterou lze objednat v českém či anglickém jazyce.