Ochutnávky a vzorky zdarma aneb jak zaujmout spotřebitele

23. 02. 2009
Sadu otázek týkajících se ochutnávek a vzorků zdarma jsme zařadili do pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 15. – 20. srpna 2008 na reprezentativním souboru 962 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Ochutnávky a vzorky zdarma patří k hojně využívaným marketingovým nástrojům, které zákazníkům představují výrobek a umožňují jeho bezplatné vyzkoušení. Pro většinu české veřejnosti jsou také běžnou součástí každodenního života: 97 % populace se již někdy s touto formou podpory prodeje setkalo. Nejčastěji jsou obyvatelům České republiky známé ochutnávky potravin na prodejně (96 %) a vzorky zdarma v časopisech (77 %).
Ne každý, kdo se někdy s nabídkou ochutnávky či vzorků zdarma setkal, tuto možnost skutečně využil a výrobek vyzkoušel. Z tohoto hlediska lze považovat za nejatraktivnější ochutnávky potravin v obchodech: 78 % Čechů této možnosti někdy využilo (tzn. 81 % těch, kteří se s touto nabídkou někdy setkali).

Povědomí a zkušenost s různými formami ochutnávek v populaci

Ženy mají k ochutnávkám obecně vřelejší vztah než muži. Pokud se s danou formou propagace výrobku setkají, pak ji ve většině případů také využijí a výrobek vyzkoušejí.
Obecně je vztah obyvatel České republiky k ochutnávkám kladný: dvěma třetinám Čechů existence ochutnávek nevadí, a to ani když je někdo s nabídkou přímo osloví. Pozitivněji se k ochutnávkám staví opět ženy a rovněž lidé do 29 let.

Osobní vztah k ochutnávkám - podle pohlaví a věku

Podrobné výsledky výzkumu shrnuje volně prodejná studie OCHUTNÁVKY A VZORKY ZDARMA. Odpovídá mimo jiné na otázky, proč lidé nabídku ochutnávky nevyužijí, jakou roli hrají ostych či vkusnost ochutnávek, nakolik jsou různé typy výrobků atraktivní pro různé skupiny populace a jak se Češi staví k nákupu výrobku bezprostředně po ochutnání.