Odpovědnost firem českou veřejnost zajímá

26. 10. 2007
Tuto skutečnost potvrzují i aktuální výsledky žebříčku TOP Firemní Filantrop 2007, který Fórum dárců letos vyhlašuje už po čtvrté.

Situace v České republice se v oblasti odpovědného chování firem začíná pomalu měnit. Veřejnost se již nezajímá pouze o to, jak firmy svoje prostředky utrácejí, ale také jak, jakým způsobem je vydělávají. Na základě výzkumu, který pro Fórum dárců vypracovalo Factum Invenio se ukazuje, že obyvatelé České republiky odpovědné chování od firem očekávají. 8 z 10 dotázaných si myslí, že by mělo být nedílnou součástí podnikání jakékoliv firmy. Dále téměř 2/3 dotázaných potvrzuje, že pokud se firma chová společensky odpovědně, zvyšuje toto vědomí jejich důvěru k firmě. Dalším zajímavým zjištěním je fakt, že téměř polovinu lidí by znalost o odpovědném chování firmy a jejích aktivitách v této oblasti ovlivnila v jejich zájmu vyzkoušet výrobky a služby firmy.

Změna postoje ke společensky odpovědné firmě

Nárůst významu firemní filantropie a konceptu společenské odpovědnosti firem dokazují i aktuální výsledky žebříčku TOP Firemní Filantrop 2007. Do letošního ročníku se přihlásilo na pět desítek firem, které dohromady darovaly 758 milionu Kč. Z toho prvních deset věnovalo na veřejně prospěšné účely celkem 579 055 319,- Kč.

TOP 10 firemních dárců žebříčku TOP Firemní Filantrop 2007

Průměrná výše daru všech zúčastněných firem se pohybuje kolem 2 % z hrubého zisku, což je číslo prakticky srovnatelné se západní Evropou.

„Všechna tato čísla ukazují, že české firmy vnímají význam společensky odpovědného chování a že se v tomto ohledu posouváme směrem k vyspělým evropským zemím,“ říká Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Vzhledem k tomu, že například na Slovensku nebo v Maďarsku se srovnatelné finanční dary ze strany firem v kategorii objemů pohybují o několik řádů níž, potvrzují i letošní výsledky pozici České republiky jako leadra společensky odpovědného chování firem v zemích východní a střední Evropy. „Je sice pravda, že zatím ještě nedosahujeme na úroveň například Velké Británie, kde má firemní filantropie a společenská odpovědnost firem o něco delší tradici. V žebříčku pro nejlepší britské dárce reportuje obvykle asi stovka firem, které také běžně používají pro svoje výsledky v této oblasti standardizovanou metodiku. U nás se s tím ale také už začíná, například prostřednictvím mezinárodně uznávané metodiky Standard odpovědná firma, která nejenom prověří reportovaná data, ale umožňuje také porovnání s ostatními firmami,“ vysvětluje Pavlína Kalousová z Fóra dárců.

TOP Firemní Filantrop je jediný žebříček v ČR, který již od roku 2004 sleduje finanční i nefinanční příspěvky firem na dárcovské projekty. Do žebříčku se zapojují společensky odpovědné firmy působící na celostátní a mezinárodní úrovni, podniky v regionech a malé a střední podniky z nejrůznějších odvětví. Žebříček sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100. Hlavním cílem je nejenom ocenit firmy, které přispívají v rámci své CSR strategie na dobrou věc, ale také upozornit veřejnost na to, že firemní filantropie se stává běžnou součástí podnikatelské činnosti. Údaje v žebříčku zahrnují investice firem na veřejněprospěšné projekty, pro účely měření a ověřování používá celá řada firem mezinárodní metodiku Standard odpovědná firma – LBG. Tyto firmy jsou označeny logem Standardu.

Příloha č. 1 – aktuální výsledky žebříčku TOP FF 2007 podle abecedy
Příloha č. 2 – vybrané výsledky výzkumu veřejného mínění
Příloha č. 3 – Dárcovský desetiboj – oslava 10 let Fóra dárců