ODS i po kongresu oslabuje

14. 11. 2012
KSČM si drží dlouhodobě stabilní podporu, ODS má příznivců méně. Levice je díky posilování ČSSD a Zemanovců se 119 mandáty těsně pod hranicí ústavní většiny.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 1. 11. 2012 - 9. 11. 2012 na reprezentativním vzorku 948 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se počátkem listopadu zúčastnilo 59,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by počátkem listopadu pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června.

První ČSSD si od začátku října polepšila na 25,1 % a vrátila se na úroveň podpory, kterou měla na jaře letošního roku. Druhé místo by aktuálně zaujala KSČM (16,5 %) a třetí ODS (15,3 %). Podpora ODS se proti poslední sledované vlně (začátek října) mírně snížila.

Do PSP ČR by se také dostala TOP 09 se ziskem 11,8 %, ta si dlouhodobě udržuje stabilní podporu, která ale zdaleka nedosahuje výsledků posledních voleb (16,7 %). SPO Zemanovci a KDU-ČSL se již dlouhodobě pohybují nad pětiprocentní hranicí (aktuálně se ziskem 5,3 %, resp. 6,3 %) na rozdíl od Strany Zelených, která by aktuálně získala jen 3,2 %.

V celkovém součtu by počátkem listopadu dle současného volebního modelu „propadlo“ 19,8 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Vedoucí ČSSD by počátkem listopadu své skutečné volební skóre z roku 2010 překročila již o 3 procentní body. ODS a TOP 09 si v současném modelu shodně pohoršily proti posledním volbám o 4,9 procentního bodu. Naopak KSČM by získala o 5,2 procentního bodu více.

Porovnání volebního modelu k 15.11.2012 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by počátkem listopadu ČSSD pravděpodobně získala 69 mandátů, ODS 39 mandátů, KSČM 42 mandáty, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 29 mandátů, SPOZ 8 a KDU-ČSL 13 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v polovině listopadu 2012, ČSSD by mohla utvořit menšinovou levicovou koalici se Zemanovci (dohromady 77 mandátů), za podpory KSČM by toto levicové seskupení mělo 119 mandátů. Hypotetická parlamentní středo-pravá koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by aktuálně disponovala pouze 81 mandáty. Hypotetická koalice stran ODS – TOP 09 – KDU-ČSL – SPO-Z by disponovala pouze slabou pozicí s 89 mandáty.

Rozdělení mandátů (odhad k 15.11.2012)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz