ODS už ztratila třetinu své někdejší podpory

04. 03. 2013
Potenciální levostředová koalice (ČSSD, SPOZ, KDU-ČSL) se postupně blíží 100 mandátům. ODS by poprvé od „sarajevského atentátu“ získala méně než 15 % hlasů.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 21. 2. 2013 - 4. 3. 2013 na reprezentativním vzorku 958 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na přelomu února a března zúčastnilo pouhých 50,0 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů). Může se jednat o negativní promítnutí přímé prezidentské volby (dopady volební kampaně i dění po volbách) do nálady voličů.

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na přelomu února a března pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června 2012.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, aktuálně by získala 25,9 %. Druhé místo by obsadila vládní strana TOP 09 a Starostové se ziskem 16,5 %, což je patrně odrazem rozsáhlé kampaně Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě a také důsledkem současných problémů ODS, která by získala pouhých 13,3 %. Podpora ODS by tak poprvé po téměř 15 letech, tedy od doby po „sarajevském atentátu“, klesla pod hranici 15 % a byla by (nevýznamně) menší, než podpora KSČM (13,6 %).

Do PSP ČR by se dostali také KDU-ČSL se 7,8 % a SPO Zemanovci se 7,5 %. Obě tyto strany překračují ve volebním modelu ppm factum pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřetržitě již více než půl roku a jejich podpora pozvolna sílí.

V celkovém součtu by na přelomu února a března dle současného volebního modelu „propadlo“ 15,4 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila Strana Zelených (2,9 %) a Česká pirátská strana (2,0 %). Ostatní strany nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám zvýšily – ČSSD o 3,8 procentního bodu a KSČM o 2,3 procentního bodu, KDU-ČSL a SPOZ přibližně o 3 %. Z vládních stran by si výrazně pohoršila ODS o 6,9 procentních bodu a Věci veřejné o plných 9,4 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 5.3.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku ledna ČSSD pravděpodobně získala 66 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 40 mandátů, ODS 32 mandátů, KSČM 31 mandáty, SPOZ 16 a KDU-ČSL 15 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že levostředová koalice ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL postupně nabírá na síle, blíží se 100 mandátům, v červnu 2012 by byla získala 80 mandátů, v září 87, v prosinci 93 a nyní 97 mandátů. Hypotetická „duhová“ koalice ČSSD – SPOZ – KDU-ČSL – TOP 09 by se 137 mandáty měla pohodlnou ústavní většinu. Naproti tomu opakování „opoziční smlouvy“ ČSSD a ODS by v současné situaci možné nebylo, tyto strany by dohromady disponovaly pouze 98 mandáty. Teoreticky možná by ovšem byla „nová opoziční smlouva“ ČSSD s TOP 09 a Starosty, tyto dva subjekty by totiž disponovaly většinou 106 mandátů.

Rozdělení mandátů (odhad k 5.3.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz