Ohlédnutí za komunálními volbami 2018

07. 11. 2018

V komunálních volbách lidé nejčastěji křížkovali jednu stranu. Volili ji především proto, že měli dobrou zkušenost s jejím minulým působením v zastupitelstvu
a že strana nebo kandidáti slibovali zlepšení života v obci. Méně než 10 % voličů chtělo svou volbou vyjádřit nespokojenost se současnou vládou.
Většina voličů věří, že strany a kandidáti, jimž dali hlas v komunálních volbách,
své předvolební sliby splní.

 

Osobní dotazování proběhlo v rámci omnibusového šetření ve dnech 12.–24. 10. 2018 na reprezentativním vzorku 1000 občanů ČR ve věku od 15 let (v tom 962 ve věku od 18 let), získaném kvótním výběrem.

 

Komunální volby nabízejí občanům více možností, jak hlasovat o nových zastupitelích. Podle výsledků výzkumu byl nejčastější výběr jedné strany, hnutí nebo sdružení kandidátů – uvedla ho více než polovina respondentů. Přibližně pětina vybírala pouze jednotlivé kandidáty a zbylých 20 % kombinovalo oba způsoby.

 Výstřižek_komvol1.PNG

Způsob volby v komunálních volbách se liší zejména v závislosti na velikosti obce. Ve všech velikostních skupinách obcí je sice nejčastější volba jen jedné strany bez křížkování jednotlivých kandidátů z dalších stran, zároveň se ale ukazuje, že čím je obec menší, tím spíše občané vybírají jednotlivé kandidáty.

 Výstřižek_komvol2.PNG

 

Nejčastější motivací pro volbu určité volební strany nebo kandidátů byla jednak dobrá zkušenost s jejich působením v minulém zastupitelstvu, jednak sliby, že zlepší život v obci – každý z nich uvedlo okolo 40 % voličů. Ostatní nabízené důvody jako negativní volba („vadili nejméně“), dobré zkušenosti z celostátního působení strany nebo nezávislost a nestranickost, hrály roli asi u pětiny voličů. Ještě méně se uplatnily motivy související s konkrétní výstavbou (jejím prosazením nebo naopak zabráněním) a s nespokojeností se současným vedením obce. Pouze 8 % voličů chtělo svou volbou vyjádřit nespokojenost se současnou vládou.

 Výstřižek_komvol3.PNG

Další informace naleznete v příložené volně dostupné zprávě dostupné ZDE