Ohlédnutí za volbami a žádoucí premiér

13. 06. 2006
Factum Invenio přináší podruhé od skončení voleb výsledky průzkumů, ve kterých veřejnost reaguje na jejich výsledky. První poznatky z reprezentativního povolebního telefonického dotazování Factum Invenio zveřejnila TV Nova v neděli 4. června v poledním pořadu „Sedmička“. Dnes publikované poznatky vyplývají z šetření, které Factum Invenio uskutečnilo v rámci svého programu Factum Omnibus. Dotazování se uskutečnilo ve dnech 3.6 – 9.6. 2006 na reprezentativním vzorku 955 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Dotazování bylo započato po ukončení voleb, tj. v sobotu 3.6. po 14. hodině.

Největší roli při rozhodování zúčastněných voličů o tom, koho zvolit, hrály ze sledovaných faktorů předvolební diskusní pořady v televizi a v rozhlase. Jejich vliv připouští 52,5 % voličů (14,3 % se cítí být ovlivněno velmi). Čtyři z deseti zúčastněných voličů připustili vliv „politické reklamy“, třetina zkušenosti z předvolebních mítinků a osobních setkání s kandidáty a jen o poznání méně vliv průzkumů preferencí.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002 byl zaznamenán nárůst vlivu všech sledovaných faktorů. Největší rozdíl byl zjištěn u reklamy stran uveřejněné v televizi, rozhlase, v novinách a na plakátech. Zatímco v roce 2002 takováto reklama ovlivnila 2 zúčastněné voliče z deseti, v roce 2006 měla vliv na 4 z deseti. Vezmeme-li v úvahu reálnou situaci obojích voleb, lze vyslovit hypotézu, že k posunu došlo především díky intenzivnímu a poměrně profesionálnímu využití venkovní reklamy.

Předvolebních mítinků a osobních setkání s kandidáty se zúčastnilo 8 zúčastněných voličů z deseti, to je přibližně stejný podíl jako při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002. V letošním roce ovšem byla tato setkání častěji zohledňována při výběru volené strany.

Výsledky výzkumů volebních preferencí zvažovala při rozhodování necelá třetina zúčastněných voličů. I zde byl v porovnání s rokem 2002 zaznamenán nárůst vlivu (o 9 procentních bodů).

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Za předsedu vlády by vzhledem k volebním výsledkům a k současné povolební situaci vybrala třetina všech občanů Mirka Topolánka a necelá čtvrtina Jiřího Paroubka. Další jména byla uváděna vzácně, relativně nejčastěji se jednalo o předsedy všech tří dalších parlamentních stran: Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska a Martina Bursíka. Více než čtvrtina obyvatel neví, kdo by měl být předsedou příští vlády.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ