On-line Data Delivery: spolehlivé prostředí pro přístup k datům

16. 11. 2004
Přístup k datům
- Rychlost práce s daty zajišťuje jednoduché, uživatelsky přátelské rozhraní.
- ODD umožňuje okamžitou manipulaci se stávajícími grafy a vytváření nových.
- Data jsou pravidelně aktualizována s požadovanou frekvencí (týdně, měsíčně atd.) bez nároků na zásahy ze strany klienta.
- Výstupy ODD je možno přímo použít do interních reportů na straně klienta. Podklady „pro vedení“ jsou tak vždy aktuální.
- Přístup k datům zajišťuje nadstandardně zabezpečený webový portál, uživatel je identifikován jménem, heslem a případně pevnou IP-adresou.

ODD je primárně navržen jako nástroj integrující data z různých zdrojů. Je možné vytvářet výstupy založené jak na trackingových, tak i na ad hoc studiích. Navíc je možno zahrnout interní data klienta: reklamní výdaje, prodeje, aktivity konkurence apod.

Data jsou prezentována ve formě:
- frekvencí,
- časových řad,
- křížových (kontingenčních) tabulek,
- přehledných grafů.

Tabulky a grafy jsou ukládány do jednoduché adresářové struktury. Vytvářejí se tak logicky související bloky pro snadnou hromadnou úpravu již jednou vytvořených výstupů. Samozřejmostí je tisk grafů a tabulek, případně možnost jejich importu do jiných aplikací.

Co dále ODD umožňuje?
- definování různých cílových skupin a zobrazení informací, které se jich týkají,
- jednoduché matematické operace s daty,
- volbu různých časových intervalů pro prezentaci výsledků trackingových studií,
- úpravu vizuální podoby prostředí,
- bezpečnou archivaci klientových interních dokumentů.

Kdy ODD použít?
- ODD umožňuje snadnou a bezpečnou práci s výsledky marketingových průzkumů.
- „Přidanou hodnotou“ ODD je integrace dat z různých zdrojů – výzkumných, interních i externích. To napomáhá vysvětlovat důvody změn spotřebitelského chování.
- ODD umožňuje předvídat budoucí jednání zákazníků, interpretovat vývoj positioningu značky, odhalovat vliv marketingových aktivit na spotřebitele a vztah k prodejům značky.
- ODD je pro každého, kdo chce mít rychlý, snadný a bezpečný přístup k vlastním datům.