Optimální úvěrový produkt očima spotřebitele

02. 01. 2006
Dotazování proběhlo ve 3. čtvrtletí 2005 na reprezentativní vzorku populace, který tvořilo 1017 občanů České republiky starších 15ti let.

Hlavním cílem studie je poskytnout informace o aktuálním zadlužení obyvatelstva ČR a jeho představě optimálního úvěrového produktu. Pro tento účel bylo použito conjoint analýzy.

Stručný obsah studie:
- Zadluženost českých domácností
- Důležitost parametrů úvěrového produktu
- Optimální úvěrový produkt

Výstupem je závěrečná zpráva v českém jazyce a tabulky 1. a 2. stupně třídění.