OTC Track – užitečná metodika

20. 11. 2003
Hlavním rysem průzkumu je jeho kontinuita, tedy opakované dotazování v průběhu roku. Získané časové řady pak ukazují, jak reagují jednotlivé značky na dění na trhu v průběhu jednoho i více let. Lze tedy analyzovat, jak se do výkonu značek promítají vlastní marketingové aktivity i aktivity konkurenčních značek, sezónní vlivy, případně další faktory ovlivňující trh.

Vzhledem k tomu, že získaná data jsou klientům dodávána v uživatelsky příjemném a snadno ovladatelném SW prostředí, je postupně vytvářena komplexní přehledná a snadno dostupná databáze všech nutných údajů potřebných pro vytváření správných marketingových rozhodnutí.

Páteř celého průzkumu tvoří deset otázek, které monitorují pět základních okruhů charakterizujících sílu značky:

- povědomí o značce
- znalost reklamy
- zkušenost se značkou
- používání značky
- plánovaný nákup

Již tento základ spolu se sledovanými sociodemografickými charakteristikami a časovým rozměrem poskytuje velké množství informací a široké pole pro zpracování podrobných analýz. V opravdu mocný nástroj se však změní po implantování údajů o výdajích za reklamu vlastních i konkurenčních, o objemech prodejů, o změnách cen, o GRP a TRP proběhlých televizních kampaní, po archivaci videozáznamů spotů té či oné reklamní kampaně, či po zařazení informací o kampani v tisku nebo jiných formách podpory prodeje, např. v lékárnách atp. Marketingový manažer tak získá prostředí, ve kterém je schopen uchovávat, zobrazovat i analyzovat naprostou většinu potřebných údajů a mít tak komplexně a přehledně zaznamenaný historický vývoj vlastní značky i konkurence.