Parlament: pět stran, levicová většina

30. 07. 2009
Firma Factum Invenio pokládala v minulosti v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. V současné době se společnost rozhodla obnovit zveřejňování těchto výsledků. V tiskových zprávách bude uváděn volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 17.-22.7.2009 na reprezentativním vzorku 1.026 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v polovině července 2009 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 64,3 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast se tedy prakticky rovná skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 22. červenci 2009


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že téměř čtyři z deseti občanů se k žádné straně nepřiklání (17,5 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 20,2 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 12,5 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ODS pravděpodobně získala 79 mandátů, ČSSD 73 mandátů, KSČM 29 mandátů, KDU-ČSL 14 mandátů a TOP 09 celkem 5 mandátů. Spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala případná levicová koalice ČSSD a KSČM nebo velká koalice ODS a ČSSD. (Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ODS i ČSSD by v současnosti byl znatelně nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %, resp. 32,3 %). Podpora KSČM i KDU-ČSL je nepatrně vyšší (v posledních parlamentních volbách 12,8 %, resp. 7,2 %). Parlamentní Strana zelených naopak zásadně ztratila (tehdy 6,3 %) a za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu znatelně zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, jen jediná zaznamenala proti výsledkům z roku 2006 podstatný nárůst: nově založená TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých. Ta „poskočila“ rovnou nad pětiprocentní hranici. Existují přitom signály, že pozici TOP 09 by mohla postupně zlepšovat změna postojů někdejších voličů KDU-ČSL.

Text otázek:
VP0. Představte si, prosím, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?
Rozhodně ano …………………… 1
spíše ano ………………………… 2
spíše ne …………………………… 3
nebo rozhodně ne ?……………… 4
NEVÍ, NEUMÍ SE ROZHODNOUT 5

P:PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTY.POKUD DOTÁZANÝ NEVÍ, KÓDUJTE 98, POKUD BY NEŠEL VOLIT, KÓDUJTE 99.
VP 1. Pokud byste šel volit, řekněte mi, prosím, kterou stranu byste volil. Vyberte z těchto karet.
…….........................................

P: PODEJTE LÍSTEK.
VP2. Řekněte mi prosím podle lístku, kterou stranu jste volil v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, tj. v červnu 2006.UVEDE-LI JINOU STRANU – KÓD 97 – VYPIŠTE JEJÍ NÁZEV. POKUD UŽ NEVÍ , NEPAMATUJE SI, KÓDUJTE 98, POKUD NEVOLIL, 99.
…….........................................