Parlament: pět stran, těsná levicová většina

28. 08. 2009
Firma Factum Invenio obnovila v červenci zveřejňování volebního modelu předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 31.7.-5.8.2009 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním
výběrem.


Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je tedy přibližně o dva procentní body nižší než skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že téměř čtyři z deseti občanů se k žádné straně nepřiklání (16,9 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 21,9 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 11,2 % hlasů odevzdaných
dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, ODS 66 mandátů, KSČM 29 mandátů, TOP 09 poněkud překvapivě 22 mandátů a KDU-ČSL 11 mandátů.
Těsnou většinu ve Sněmovně by získala případná levicová koalice ČSSD a KSČM, spolehlivou většinu velká koalice ODS a ČSSD. (Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD a zejména ODS by v současnosti byl znatelně nižší než ve volbách roku 2006
(tehdy 32,3 %, resp. 35,4 %). ODS si pohoršila také oproti červencovým výsledkům volebního modelu (31,8 %). Podpora KSČM
je nepatrně vyšší než v posledních parlamentních volbách (12,8 %), u KDU-ČSL naopak nepatrně nižší (tehdy 7,2 %). Parlamentní Strana zelených zásadně ztratila (tehdy 6,3 %) a za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu znatelně zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, další nárůst zaznamenala TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých, (v předchozím volebním modelu 5,2 %) a „poskočila“ na 4. příčku pomyslného žebříčku pouhé 2 procentní body za KSČM.