Podpora koaličních stran je stabilní

06. 02. 2014
Podpora jednotlivých stran se od voleb příliš nezměnila. Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do Parlamentu by se dostalo stejných šest stran jako v říjnových volbách. V blízkosti pětiprocentní hranice se pohybuje Strana zelených.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. V grafech jsou uvedeny pouze strany, které aktuálně získaly dvě a více procenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 23. 1. 2014 – 4. 2. 2014 na reprezentativním vzorku 963 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se začátkem února zúčastnilo pouhých 46 % oprávněných voličů. Ochota účastnit se voleb je v současné době výrazně nižší v porovnání s účastí ve volbách do sněmovny v polovině října 2013 (59,5 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na začátku února pravděpodobně překročilo stejných šest politických stran jako ve volbách v říjnu 2013. Do Poslanecké sněmovny by se tak dostala ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a KDU-ČSL.

ČSSD si stále udržuje nejvyšší podporu, aktuálně by získala 20,9 %. Na druhém místě zůstává ANO s výsledkem 18,5 %. Třetí místo by obsadila KSČM se ziskem 17,8 %. TOP 09 a Starostové by aktuálně získali 11 %, Úsvit 7,6 %, ODS 6,7 % a KDU-ČSL 5,4 %.

Dle současného volebního modelu by v celkovém součtu na začátku února „propadlo“ 12,1 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Pod 5% hranicí zůstává konkrétně Strana zelených (4,3 %) a SPOZ (2,5 %). Ostatní strany by nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnější kruh grafu představuje aktuální volební model a vnitřní skutečné výsledky voleb do PSP ČR z října 2013. Změny oproti výsledku voleb jsou nepatrné a pohybují se v rozsahu výběrové chyby. Silnější pozici má oproti volbám pouze KSČM (nárůst o 2,9 procentní body). Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s nižší ochotou lidí účastnit se voleb. Voliči KSČM totiž patří, co se týče účasti ve volbách, mezi „nejdisciplinovanější“ elektorát. Pokud tedy klesne celková účast ve volbách, podíl sympatizantů KSČM mezi všemi voliči vzroste.

Porovnání volebního modelu s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD získala 51 mandátů, ANO 47 mandátů, KSČM 43 mandátů, TOP 09 24 mandátů, Úsvit přímé demokracie 16 mandátů, ODS 11 mandátů a KDU-ČSL 8 mandátů.

Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se ČSSD spojila do koalice s ANO a KDU-ČSL, získala by i v současné době potřebnou většinu, konkrétně 106 mandátů. Sociálním demokratům by se také nabízela možnost středo-levicové koalice společně s KSČM a KDU-ČSL, dohromady by taková koalice v současné době získala 102 mandáty. Nejsilnější pozici by pak měla trojkoalice ČSSD, ANO a Úsvitu přímé demokracie, ta by vládla celkem 114 mandáty.

Rozdělení mandátů


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až dvě poslanecká křesla.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:

Stanislav Hampl
gsm: +420 731 403 656
hampl@ppmfactum.cz

František Bartoš
gsm: +420 731 403 653
bartos@ppmfactum.cz