Podpora ODS na historickém minimu

20. 06. 2013
Výrazně posílila levice, ČSSD a KSČM by v červnu 2013 měly pohodlnou většinu. TOP 09 spolu se Starosty je těsně za KSČM třetí. ODS se propadla na své historické minimum.

Veřejnost si přeje zásadní změny vrcholové politiky. Dvě třetiny občanů preferují příchod nové generace politiků nebo dokonce zásadní změnu politického systému.


Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 14. 6. 2013 - 20. 6. 2013 na reprezentativním vzorku 945 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Průzkum tak odráží dopady vládní krize, která vedla k demisi vlády premiéra Nečase.


Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se v druhé polovině června – podobně jako před měsícem – zúčastnilo pouhých 50,5 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny před třemi lety v květnu 2010 (62,6 % oprávněných voličů).
Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na konci dubna pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již po celý rok od června 2012.
ČSSD znatelně posílila, aktuálně by získala 29,3 % (zisk 4,4 procentního bodu proti květnu). Druhé místo by nově získala KSČM, která posílila o 3 procentní body na 16,1 %. Třetí příčku obsadila TOP 09 spolu se Starosty se ziskem 15,0 %. Podpora této strany se drží nad hranicí 15 % již od přelomu února a března a aféra kolem aktuální policejní akce ji nijak významně nepoškodila. ODS by nyní získala pouhých 8,0 % hlasů, což je v průzkumech ppm factum její historicky nejhorší výsledek. V únoru 1998, krátce po „sarajevském atentátu“, přisuzoval volební model ODS 8,9 % hlasů. Rozdíl mezi oběma pravicovými stranami se dlouhou dobu pohyboval pod hranicí statistické výběrové chyby, ale projevuje se v průzkumech ppm factum opakovaně od přelomu února a března.
Do PSP ČR by se dostala také KDU-ČSL se 7,5 % a SPO Zemanovci se 6,6 %. Obě tyto strany překračují ve volebním modelu ppm factum pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřetržitě již od března, resp. června 2012.
V celkovém součtu by na konci dubna dle současného volebního modelu „propadlo“ plných 17,4 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila Strana Zelených (3,5 %) a nově také DSSS (2,8 %). Hranici 2 %poprvé překročilo ANO 2011 (2,1 %). Potenciál výsledku „neparlamentních“ stran se v současné situaci zvýšil, jejich roztříštěnost ale do značné míry limituje možnost překonání pětiprocentní hranice.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám mírně zvýšily – ČSSD o 7,2 procentního bodu a KSČM o 4,8 procentního bodu, KDU-ČSL přibližně o 3,1 bodu a SPOZ o 2,3 bodu. Z vládních stran by si výrazně pohoršila ODS o 12,2 procentních bodu, TOP 09 společně se Starosty ovšem jen o 1,7 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu s výsledky voleb

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by v červnu ČSSD pravděpodobně získala 78 mandátů, KSČM 41 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 37 mandátů, ODS pouhých 18 mandátů, KDU-ČSL 15 mandátů a SPOZ 11 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, sociální demokracie by mohla vytvořit jednobarevnou vládu podporovanou komunisty (119 mandátů) levostředovou koalici s KDU-ČSL a SPOZ (104 mandátů) nebo „velkou“ koalici s TOP 09 a Starosty (115 mandátů). Hypotetická „duhová“ koalice ČSSD – SPOZ – KDU-ČSL – TOP 09 by se 141 mandáty měla pohodlnou ústavní většinu.

Rozdělení mandátů

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Názory na cestu z politické krize
Průzkum se věnoval také otázce, co by v dlouhodobějším horizontu pomohlo, aby se situace v české politice zlepšila. Ukázalo se, že veřejnost nemá na tuto otázku ani zdaleka jednotný názor. Největší část (33,5 %) preferuje generační výměnu politické elity („Musí přijít úplně nová generace politiků, kteří budou vládnout jinak a lépe.“). Nejčastěji si to přejí lidé ve věku 30 – 44 let (38,0 %), ženy zastávají tento názor daleko častěji než muži (37,5 % : 29,3 %). Tuto variantu silně podporují příznivci ČSSD (44,0 %) a řady „menších“ stran a hnutí.
Ve shodě s poznatky dřívějších průzkumů je zjištění, že téměř stejně velká část české veřejnosti (31,0 %) volá po zásadní změně politického systému („Je potřebná zásadní změna našeho politického systému, nějaká nová revoluce.“). Nejrozšířenější je tento názor mezi lidmi ve věku 45 – 59 let (35,6 %), z politického hlediska pak mezi příznivci KSČM (50,7 %).

Necelá pětina občanů (17,7 %) si myslí, že cestou z krize je obměna stranické struktury Poslanecké sněmovny („Do Poslanecké sněmovny se musí dostat jiné strany – takové, které nejsou spojené se současným způsobem vládnutí.“).
Pouhých 12,3 % věří ve změnu chování současných politiků („Současní politici si musí uvědomit, co dělají špatně, a začít se chovat jinak.“) a jen 1,7 % si myslí, že změny potřebné nejsou („Není potřeba nic výjimečného dělat, situace není tak špatná, jak se říká.). Zbývajících 3,8 % občanů nemá na tuto otázku názor.

Preferovaná varianta politického vývoje

(Poznámka: Podrobné výsledky průzkumu budou k dispozici v rámci volně prodejné studie.)

Text otázekInformace o ppm factum research s.r.o.:
Společnost ppm factum research s.r.o. poskytuje své služby od roku 1991, kdy vznikla jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle sociálního a politického výzkumu a klasického marketingového výzkumu nabízí také konzultace a návrhy marketingových řešení. S 35 kvalifikovanými zaměstnanci a více než 700 vyškolenými tazateli se řadí mezi top 10 výzkumných agentur v České republice. V roce 2005 založila mezinárodní sít výzkumných agentur Factum Group, která působí ve střední a východní Evropě od Německa po Rusko.

Informace o skupině ppm factum:
Skupina ppm factum vznikla v roce 2009 spojením společností ppm europe a.s. a Factum Invenio, s.r.o. Prostřednictvím společnosti ppm factum a.s. je členem evropského sdružení field marketingu EFMP a držitelem certifikace ISO 9001, prostřednictvím agentury ppm factum research s.r.o. pak členem světové asociace marketingového výzkumu ESOMAR, členem české asociace výzkumných agentur SIMAR, členem České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a Britské obchodní komory v ČR.

Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržují všechny společnosti skupiny ppm factum metodická pravidla a etické principy etické principy těchto organizací. V rámci dlouhodobého programu společenské odpovědnosti podporuje skupina ppm factum aktivity UNICEF a také neziskové organizace Fórum dárců, Konto Bariéry a Českou transplantační nadaci.

Další informace naleznete na www.ppmfactum.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz