Podpora Věcí veřejných nadále roste

11. 05. 2010
Voličská přízeň kolísá poměrně málo. Posilují Věci Veřejné a mezi „malými“ stranami také Strana práv občanů, poklesla podpora ČSSD.

Za daného stavu by nadále nemohla vzniknout žádná pravicová ani levicová většinová vláda. Sociální demokracii by k sestavení menšinové vlády nadále nestačila podpora KSČM, potenciální levostředová koalice ČSSD, KDU-ČSL a Věcí veřejných by rovněž neměla parlamentní většinu.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 23.4. - 28.4.2010 na reprezentativním vzorku 1 014 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 64,6 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla podobná skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 28. dubnu 2010


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní (aktuálně 18,4 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 17,1 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 9,6 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Rozdělení mandátů


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 66 mandátů, ODS 51 mandátů, KSČM 30 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 22 mandátů, Věci veřejné 23 mandátů a KDU-ČSL kandidující společně s EDS 8 mandátů. ČSSD by sice měla pro sestavování vlády širokou paletu možností, kromě případu velké koalice by ovšem vždy potřebovala podporu dvou dalších parlamentních stran (alespoň tichou). Nemohla by vládnout jen spolu s KDU-ČSL a Věcmi veřejnými, neboť toto uskupení by disponovalo pouze 97 mandáty. Pro sestavení vády bez ODS a bez podpory KSČM by proto ČSSD mohla sestavit většinovou vládu jedině za účasti všech tří „menších“ parlamentních stran – TOP 09, Věcí veřejných i KDU-ČSL.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz