Podpora Věcí veřejných upadá

01. 06. 2011
Podpora ČSSD i KSČM roste, ve Sněmovně by jejich koalice měla většinu. Věci veřejné by se do Sněmovny nedostaly, jejich podpora klesla na 3 %. TOP 09 se vrátila nad 15 %.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 20. 5. – 25. 5. 2011 na reprezentativním vzorku 928 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 55,8 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla znatelně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6% oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat pouze 5 politickým stranám, stejně jako ve volbách 2010. Elektoráty ODS a ČSSD se patrně stabilizovaly. Strana zelených se dostává v pořadí před Věci veřejné a přibližuje se pětiprocentní hranici. Ani jedna z nich by ji však v tuto chvíli pravděpodobně nepřekročila. Na druhé straně průzkumy opakovaně signalizují, že do Sněmovny by se vrátila KDU-ČSL. Žádné z politických uskupení, kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 14,3 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné, že pozice vládní koalice je výrazně oslabena. Největší podíl na tom mají Věci veřejné, které by proti volbám 2010 ztratily 7,9 procentního bodu. ODS sama o sobě by však proti roku 2010 neztratila. Podpora parlamentní opozice naopak narostla o plných 10,7 procentních bodů. ČSSD k tomu přispěla nárůstem o 7,7 procentních bodů, KSČM o 3,0 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 31.5.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 74 mandátů, ODS 48 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 37 mandátů, KSČM 31 mandátů a KDU-ČSL 10 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v květnu 2011, současná vládní koalice by vzniknout nemohla a pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 85 mandátů. Ani kdyby se tyto strany rozhodly spolupracovat s KDU-ČSL, nevznikla by většinová koalice, získala by pravděpodobně pouze 95 mandátů. Naopak pokud by se levicové strany dohodly na spolupráci, ČSSD a KSČM by se 105 mandáty nadpoloviční většinu získaly.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 31.5.2011)


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz