Poprvé od voleb: možnost levicové většiny ve sněmovně

07. 04. 2011
Parlamentní opozice si nadále polepšuje. Naopak vládní koalice (ODS, TOP 09, VV) by získala pouhých 88 mandátů, k většině by jí nestačilo ani 9 poslanců KDU-ČSL.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 25. 3. – 30. 3. 2011 na reprezentativním vzorku 961 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 59,1 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6% oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení, kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 12,3 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné, že všechny strany vládní koalice by oslabily. Nejvíce oslabuje strana Věci veřejné, ztratila by 4,2 procentního bodu. Podpora parlamentní opozice naopak narostla – u ČSSD o 6,3 procentního bodu. U KSČM o 2,3 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 30.3.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, ODS 46 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 31 mandátů, KSČM 31 mandátů, Věci veřejné 11 mandátů a KDU-ČSL 9 mandátů. Lze tedy konstatovat, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na konci března roku 2011, současná vládní koalice by získala pouze 88 mandátů a neměla by nadpoloviční většinu. Pokračuje tedy trend oslabování vládní koalice. Ani v případě spolupráce s KDU-ČSL by nevznikla dostatečně silná koalice, získala by pravděpodobně pouze 97 mandátů. Naopak pokud by se levicové strany dohodly na spolupráci, ČSSD a KSČM by se 103 mandáty těsnou nadpoloviční většinu získaly. ČSSD by ovšem mohla teoreticky vytvořit většinovou vládu také s TOP 09 (103 mandátů), ne však s VV a KDU-ČSL.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.

Rozdělení mandátů (odhad k 30.3.2011)


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz