Postoj české veřejnosti ke konzumaci koňského masa

15. 04. 2013
Aféru s koňským masem sleduje 72% dospělých obyvatel ČR, kteří kupují uzeniny. Pod vlivem této aféry začala polovina zákazníků lépe sledovat informace o složení výrobků a 8% dokonce změnilo značky uzenin nebo omezili jejich spotřebu.

Výzkum byl realizován v době od 29. 3. do 3. 4. 2013 metodou on-line dotazování na reprezentativním vzorku dospělé české populace, o velikosti 500 osob.

Aféra s koňským masem
Zákazníci začali pod vlivem aféry s koňským masem v uzeninách podrobněji sledovat složení výrobků, ale své nákupní zvyklosti příliš nezměnili. Pouze 3% změnila značku uzenin a 5% spotřebu uzenin omezila.

Změnila aféra s koňským masem vaše nákupní chování?


70 % osob, kteří se zajímají o aféru s koňským masem, si ji nespojuje s žádným z výrobců uzenin. Ostatní zákazníci si ji spojují především s privátními značkami velkých obchodních řetězců.

Konzumace koňského masa
Konzumace koňského masa má v naší republice tradici a pouze čtvrtina populace se domnívá, že jíst koňské maso je neetické. Převládají mezi nimi ženy a mladí lidé do 24 let.

Starší lidé (nad 45 let) jsou přesvědčeni, že koňské maso má vysokou výživovou hodnotu a málo tuku.

Většině zákazníků (77%) nevadí, že uzeniny obsahují koňské maso, ale vadí jim, že to není uvedeno na etiketě výrobku.

Alarmující je skutečnost, že téměř tři čtvrtiny osob, které konzumují uzeniny, nevěří kvalitě masa, které se na jejich výrobu používá.

Postoj k uzeninám a konzumaci koňského masa


Etikety výrobků
28% zákazníků čte etiketu výrobku velmi pečlivě, 53% ji pouze zběžně prohlédne. Větší pozornost etiketě věnují zejména mladí lidé (25-34 let), naopak starších lidí (nad 45 let) je v této skupině méně.

Pouze 18% zákazníků zcela důvěřuje údajům, které jsou na etiketě uvedené. Je mezi nimi více vysokoškolsky vzdělaných osob a mladých lidí (25-34 let).

Více informací naleznete ve volně prodejné studii společnosti ppm factum research. Studie obsahuje rovněž postoje k jednotlivým výrobcům uzenin a obchodním řetězcům a nakolik si je zákazníci s touto aférou spojují
Pro další informace prosím kontaktujte:
Renáta Doležilová
Head of Consumer and Retail Research
gsm: +420 731 403 661
dolezilova@ppmfactum.cz