Postoje české veřejnosti k Olympijským hrám v Číně

06. 08. 2008
Společnost Factum Invenio zjišťovala postoje k Olympijským hrám v Číně v rámci pravidelného celostátního šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 18. - 23. července na reprezentativním vzorku 978 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Názory na účast politiků České republiky na zahájení Olympijských her
Obyvatelé České republiky jsou spíše pro účast českých vrcholných politiků na zahajovacím ceremoniálu Olympijských her v Pekingu. Lidé schvalující jejich účast (43 %) mírně převažují nad těmi, kteří s ní nesouhlasí (37 %). Pětina lidí (20 %) k této otázce nezaujala žádné stanovisko.

Souhlas s účastí českých politiků na Olympiádě roste se vzděláním občanů. Lidé vysokoškolsky vzdělaní s ní souhlasí častěji (59 %) než lidé se vzděláním středním (43 %) a základním (41 %).

Myslíte si, že by se čeští vrcholní politici měli zúčastnit zahajovacího ceremoniálu Olympijských her v Číně?

Důvody pro účast a neúčast českých politiků na zahájení Olympijských her
Mezi hlavní důvody, proč by se měli politici zúčastnit zahájení Olympijských her, patří podle obyvatel ČR reprezentace naší země a fakt, že je jejich účast obvyklá a očekávaná. Tyto důvody zmínila čtvrtina populace (25 %, resp. 26 %). Dalším důležitým důvodem, který uvedlo 18 % občanů ČR, je podpora českých sportovců. Podporu sportovců nejčastěji zmiňují mladí lidé do 29 let, očekávání účasti naší politické reprezentace zdůrazňují častěji lidé se základním vzděláním.

Proč se domníváte, že by se vrcholní politici měli zúčastnit zahajovacího ceremoniálu Olympijských her v Číně?

Nejčastěji zmiňovaným důvodem proti účasti českých politiků na Olympiádě jsou vysoké náklady. Téměř třetina lidí, kteří s jejich účastí nesouhlasí, považuje cestu do Číny za plýtvání penězi (30 %). Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem je, že politici by se měli starat o politiku a ne o sport a hry (27 %). Třetím důvodem je pak nesouhlas s politikou Číny (24 %).

Velký vliv na rozložení odpovědí má opět vzdělání. Nesouhlas s politikou Číny je nejsilnější mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi (41 %) a nejslabší u lidí se základním vzděláním (18 %). U názoru, že se politici mají starat namísto Olympiády o politiku, je tomu obráceně: lidé se základním vzděláním tento důvod uvádějí ve třetině případů (33 %), zatímco lidé vysokoškolsky vzdělaní jen z 15 %.

Proč se domníváte, že by se vrcholní politici neměli zúčastnit zahajovacího ceremoniálu Olympijských her v Číně?

Olympijské hry a situace lidských práv v Číně
Lidé se v rámci šetření Factum Omnibus vyjadřovali také k tomu, jaký vliv bude mít podle jejich názoru konání Olympijských her na situaci lidských práv v Číně. Nejvíce lidí se domnívá, že se situace nezmění (61 %). Ve zlepšení situace věří 15 % občanů, zhoršení očekává 7 %. Zbývajících 17 % se k této otázce nedokázalo vyjádřit.