Postoje domácností k otázce bydlení a k jeho financování

28. 06. 2005
Společnost Factum Invenio realizuje studii zaměřenou na bytovou otázku obyvatel České republiky již od roku 1997. Výzkum probíhal ve dnech 20. 5. až 25. 5. 2005 na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1017 občanů České republiky starších 15ti let.

Počet lidí bydlících „ve vlastním“ roste
Více než tři pětiny lidí žijí v současné době ve vlastním domě nebo bytě. „Stoupá počet lidí, kteří bydlí ve vlastním bytě a naopak klesá počet lidí, kteří žijí v nájemním bytě ať již obecním, státním nebo družstevním. Tato skutečnost souvisí nejen s výstavbou nových bytů, ale stále je ještě ovlivněna odprodejem bytů do soukromého vlastnictví“, uvedla Jana Zíková, Key Account Manager společnosti Factum Invenio. Dle aktuálního výzkumu bydlí ve vlastním domě 43 % populace, ve vlastním bytě 20 % populace České republiky. Ve vlastním bytě bydlí častěji lidé žijící ve městech s 20 - 100 tisíci obyvateli.

Lidé jsou spokojenější s tím, jak bydlí
Procento lidí, kteří jsou spokojení se svým bydlením, stoupá. Celkem 88 % lidí je spokojeno s tím, jak bydlí. Nejvyšší míra spokojenosti panuje logicky mezi lidmi žijícími ve vlastním. Více než polovina lidí považuje výdaje své domácnosti na bydlení vzhledem ke kvalitě bydlení za přiměřené (55 %).

Deregulace nájemného
V souvislosti s aktuálním tématem deregulace nájemného lze konstatovat, že celkem 46 % lidí nesouhlasí s tím, aby stát v co nejkratší době úplně uvolnil nájem. V případě obyvatel Prahy nesouhlasí s úplným uvolněním nájemného polovina dotázaných Pražanů.

Nabídka hypotečních úvěru na trhu je dostatečná
„Podle tří pětin lidí je šíře nabídky hypotečních úvěrů dostatečná a více než polovina dotázaných se domnívá, že hypoteční úvěry jsou v současné době dostupnější širším vrstvám obyvatelstva. I přes tuto skutečnost využívá hypoteční úvěr stále velmi malý počet lidí. Na druhou stranu v budoucnosti uvažuje o sjednání hypotečního úvěru necelá čtvrtina obyvatel (24 %)“, uvedla Jana Zíková ze společnosti Factum Invenio.