Postoje domácností v České republice k otázce bydlení

07. 10. 2003
Nejvíce obyvatel v České republice (42%) bydlí ve vlastním domě. Dále 17% obyvatel bydlí ve vlastním bytě a zhruba stejný počet obyvatel v bytě družstevním. Oproti šetření z roku 2001 nyní poklesl počet lidí žijících v obecních, státních nebo podnikových nájemních bytech a naopak je nyní více lidí žijících ve vlastním bytě.

Z hlediska koupě nemovitosti je nejvíce těch obyvatel, kteří v současné době kupují nebo plánují koupi bytu v horizontu 2-3 let (celkem 7%). Koupi bytu nejvíce plánují mladí lidé a větší potenciál jsme zaznamenali samozřejmě ve větších městech. Dále 2% lidí plánují koupi rodinného domu a 2% plánují koupi pozemku.

V současné době provádí nebo plánuje v horizontu 2-3 let modernizaci (rekonstrukci) nemovitosti celkem 29% obyvatel České republiky. Modernizaci nejvíce plánují lidé ve věku 30-44 let s vyššími příjmy. Z hlediska dělení podle krajů je plánovaná modernizace objektů nejvyšší v Moravskoslezském kraji (dokonce 38%).