Postoje k lékařům, lékárníkům a generické preskripci

08. 06. 2011
V české společnosti je tradičně vysoká důvěra v lékaře i v lékárníky. Přestože pacienti lékařům důvěřují, často postrádají informace o předepisovaných lécích. Lékárníci jsou vnímaní jako odborníci a nikoli jako pouzí prodavači.

Většina populace se domnívá, že farmaceutické společnosti ovlivňují preskripci lékařů.

Generické preskripci jsou lidé nakloněni a příliš se jí neobávají.

Společnost Factum Invenio provedla výzkum postojů české veřejnosti k lékařům a k lékárníkům i k uvažovaným změnám v preskripci léků - k možné generické preskripci. Dotazování proběhlo telefonicky ve dnech 12. - 24. května 2011 na reprezentativním vzorku 1001 občanů ČR ve věku 18-75 let, získaném kvótním výběrem.

Lékaře navštíví minimálně jedenkrát za rok 87 % obyvatel, dokonce 20 % jej navštěvuje alespoň jedenkrát měsíčně. O tom, že jim lékař předepíše optimální lék, je přesvědčeno 89 % lidí. I když lékařům lidé důvěřují, tak od nich velmi často postrádají základní informace o předepisovaných lécích. Informace o nežádoucích účincích a interakcích předepsaného léku obdrží od lékaře vždy 43 %, občas 26 % a nikdy 28 % lidí. O důvodech preskripce předepsaného léku je informováno 41 % lidí, většina důvody volby konkrétního přípravku nezná. Jen 42 % občanů je lékařem informováno o ceně/doplatku předepsaného léku.

Téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 %) se domnívají, že lékaři jsou ovlivňováni farmaceutickými společnostmi, aby předepisovali některé léky. Sedm lidí z deseti si pak dokonce myslí, že lékaři jsou finančně či jinak odměňování farmaceutickými společnostmi za preskripci konkrétního přípravku (30 % rozhodně ano + 40 % spíše ano).

Více než polovina populace (53 %) nakupuje v lékárně minimálně jedenkrát měsíčně. Lékárníky veřejnost vnímá především jako odborníky (85 %), nikoli jako pouhé prodavače (12 %). Lidé jim důvěřují, ať se jedná o rady a doporučení při výběru léku (89 %) či o lékárníkovy návrhy generické substituce již předepsaného léku (72 %).

V průběhu dotazování byl lidem představen jeden z možných způsobů preskripce léčiv – generická preskripce. Tento model je akceptovatelný pro 61 % obyvatel (26 % rozhodně souhlasí a 35 % spíše souhlasí). Obavy z generické preskripce má třetina obyvatel, nejvíce se lidé obávají nedostatečné odborné fundovanosti lékárníků, nesprávného výběru léku a též někteří zdůrazňují, že více důvěřují lékaři, který je – na rozdíl od lékárníka - zná.

Ve snížení výdajů pacientů za léky v souvislosti se zavedením generické preskripce věří 59 %, 30 % si myslí opak.

Celkem 63 % lidí, kteří jsou přesvědčení, že farmaceutické firmy odměňují lékaře za preskripci, se domnívá, že by zavedením generické preskripce došlo ke snížení vlivu těchto společností na preskripci lékařů.

Generická preskripce
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz