Postoje k podpisu smlouvy o umístění radaru na území ČR

04. 08. 2008
Společnost Factum Invenio zjišťovala postoje k podepsaní smlouvy o radarové stanici protiraketové obrany v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 18.7. – 23.7.2008 na reprezentativním vzorku 978 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Informovanost a hodnocení podpisu smlouvy
Velká většina obyvatel České republiky (85 %) zaznamenala v červenci podpis smlouvy mezi představiteli České republiky a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států na území České republiky. Častěji jsou informováni muži (89 %) a také příznivci ODS (91 %).

Zaznamenal/a jste uzavření dohody mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany v ČR?

Mezi lidmi stále převládá negativní postoj k podpisu smlouvy. Téměř dvě třetiny obyvatel (61 %) hodnotí podepsání smlouvy negativně. Převažuje rozhodný nesouhlas (37 %) s výrokem, že „je dobře, že vláda ČR smlouvu podepsala“. Pozitivně se k podpisu smlouvy mezi ČR a USA staví čtvrtina populace (26 %). Přibližně desetina lidí (13 %) nemá na tuto záležitost žádný názor.

Je dobře, že vláda ČR dohodu podepsala?


Muži vnímají podpis smlouvy pozitivněji (32 %) než ženy (21 %). Hodnocení se výrazně liší u příznivců jednotlivých politických stran. Zatímco mezi příznivci ODS převažuje pozitivní hodnocení podpisu smlouvy (57 %), z příznivců ČSSD podepsání dohody kladně hodnotí jen necelá pětina (19 %), zatímco tři čtvrtiny (74 %) mají opačný názor. Nejméně stoupenců podpisu smlouvy je mezi příznivci KSČM (6 %), kde výrazně dominují odpůrci (90 %).

Očekávání odvetné reakce
Mezi lidmi převládá názor, že Rusko odvetná opatření neuskuteční (47 %). Realizaci ruských výhružek rozhodně neočekává 9 % obyvatel, 38 % lidí se domnívá, že Rusko své výhružky spíše neuskuteční.
Třetina populace (33 %) očekává, že Rusko své výhrůžky splní. Pětina lidí (20 %) neuměla k této otázce vyjádřit svůj názor.

Představitelé Ruska reagovali na uzavření dohody negativně. Myslíte si, že Rusko uskuteční své výhružky?

Největší rozdíly v očekávání odvetných opatření z ruské strany se objevují opět podle stranických preferencí.
Čeká je polovina příznivců KSČM (52 %), přibližně třetina stoupenců ČSSD (35 %), ale mezi příznivci ODS je to čtvrtina (25 %).