Postoje k reklamě ve střední Evropě

15. 01. 2003
Výzkum uskutečněný na konci roku 2002 v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku vycházel z dlouhodobého šetření nezávislé české agentury pro výzkum trhu Marktest, ve kterém v posledních letech pokračuje TNS Factum Praha.

Předložená zpráva představuje výsledky reprezentativních šetření v uvedených zemích. Za Českou republiku je k dispozici rovněž vývojová řada údajů od roku 1993.