Postoje k svátku sv. Valentýna

13. 02. 2006
Společnosti Factum Invenio, s.r.o. položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se názorů na svátek svatého Valentýna. Výzkum byl realizován v roce 2004 a v letošním roce se opakoval ve spolupráci se Citibank, a.s. Dotazování proběhlo ve dnech 12. 1. – 18. 1. 2006 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1030 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Jak lidé vnímají svátek sv. Valentýna?
Více než 2/3 dotázaných vnímají svatého Valentýna jako „svátek zamilovaných“, tento podíl je samozřejmě vyšší v nejmladší věkové skupině (do 29 let) a mezi lidmi ve věku 30 – 44 let.
Téměř jedna pětina respondentů tento den považuje za „americký svátek“ a cca 12 % za „svátek převzatý ze Západu“.
Pouze 7 % z oslovených lidí uvedlo, že jim tento svátek nic neříká. S rostoucím věkem neznalost tohoto svátku stoupá.

Letos bude svatého Valentýna slavit více než 1/3 dotázaných lidí. Jedná se hlavně o mladé lidí do 29 let a studenty.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V nejmladší věkové skupině (lidí do 29 let) lze pozorovat pozvolný nárůst oblíbenosti tohoto svátku, oproti roku 2004. V roce 2004 tento svátek slavilo 61 % lidí mladších 29 let, kdežto letos se takto vyjádřilo 65 % dotázaných.

Jak lidé slaví nebo by chtěli slavit tento svátek?
Více než čtvrtina dotázaných se vzájemně obdarovává s partnerem či partnerkou dárky nebo drobnými pozornostmi, 17 % dotázaných dává nebo dostává od partnera květiny a přibližně stejný počet respondentů jde s partnerem či partnerkou na večeři.

Dárky k svatému Valentýnu
Nejčastějším dárkem jsou i letos řezané květiny, takto odpovědělo 42 % respondentů. Květiny kupují především muži, mladí lidé do 29 let a lidé s příjmem domácnosti od 20 – 40 tisíc měsíčně.

Druhým nejoblíbenějším dárkem k sv. Valentýnu jsou cukrovinky (32 %), ty se těší větší oblibě mezi studenty.
Mezi další oblíbené dárky patří: lístky do kina, divadla, na koncert (14 %), toaletní vody/parfémy a knihy (13 %). Výčet dalších dárků, včetně porovnání s rokem 2004, je uveden v grafu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Z grafu je patrné, že u všech typů dárků došlo k nárůstu, toto je samozřejmě spojeno s rostoucí mírou oblíbenosti a slavení tohoto svátku.

Výdaje spojené s dárky k sv. Valentýnu
Za řezané květiny lidé nejčastěji vydají sto korun, průměrně pak za tento typ dárku utratí (letos) 168,- Kč. Mezi nejdražší dárky patří toaletní vody a parfémy, průměrné výdaje za tento dárek se letos rovnají 454,- Kč.

Průměrné výdaje se u všech typů dárků, v porovnání s rokem 2004, opět letos zvýšily.
„Celkem dotázaní utratí nejvíce za květiny, i když cena za jednotlivý dárek není tak vysoká, jedná se o nejčastější kupovaný dárek“ dodává Martin Melichar ze společnosti Factum Invenio.