Postoje k svátku sv. Valentýna

09. 02. 2007
Společnost Factum Invenio, s.r.o. položila v rámci svého programu omnibusových šetření (Factum Omnibus) otázky týkající se postojů veřejnosti ke svátku svatého Valentýna. Dotazování proběhlo ve dnech 1. 2. – 7. 2. 2007 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1033 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Vnímání svátku sv. Valentýna
Necelé 2/3 lidí vnímají svátek svatého Valentýna jako „svátek zamilovaných“, tento podíl je vyšší v nejmladší věkové skupině lidí do 29 let a také mezi lidmi ve věku 30 - 44 let. Tento svátek správně identifikovali téměř všichni studenti. Svátek svatého Valentýna jako svátek zamilovaných vnímají častěji ženy než muži.
Více než 20 % lidí považuje tento svátek za americký. Častěji se takto vyjádřili muži, lidé s vysokoškolským vzděláním a také lidé z Prahy a velkých měst.
Pouze desetině obyvatel České republiky tento svátek nic neříká, přičemž neznalost tohoto svátku je přirozeně vyšší mezi staršími lidmi (60 a více let).

Letos bude svatého Valentýna slavit více než 40 % dotázaných lidí. Jedná se hlavně o mladé lidi do 29 let
a studenty.

Slavíte letos svátek sv. Valentýna

V nejmladší věkové skupině (lidí do 29 let) lze pozorovat kontinuální nárůst oblíbenosti tohoto svátku, oproti letům předešlým (roku 2004 a 2006). „Na základě těchto výsledků, lze tvrdit, že tento svátek začíná mezi mladými lidmi zdomácňovat“ uvádí Martin Melichar, Project manager ze společnosti Factum Invenio.
V roce 2004 tento svátek slavilo 61 % lidí mladších 29 let, v minulém roce 65 % dotázaný a letos budou svatého Valentýna slavit již 3/4 lidí do 29 let.

Jak lidé slaví nebo by chtěli slavit tento svátek?
Téměř 2/3 lidí, kteří slaví svátek sv. Valentýna se vzájemně obdarovávají s partnerem či partnerkou dárky nebo drobnými pozornostmi, častěji mladí do 29 let a studenti, ale také lidé s vyššími příjmy domácnosti (nad 30 tisíc měsíčně). 30 % dotázaných dává nebo dostává od partnera květiny a 25 % jde se svým partnerem/partnerkou na večeři, častěji opět lidé z nejmladší věkové skupiny do 29 let, ale také lidé ve věku mezi 30 – 44 let.

Dárky k svatému Valentýnu
Nejčastějším dárkem jsou již tradičně řezané květiny. Tento dárek letos koupí 31 % lidí, kteří tento svátek slaví. Květiny kupují především muži a lidé se středoškolským vzděláním.
Druhým nejoblíbenějším dárkem k sv. Valentýnu jsou cukrovinky, ty koupí 30 % lidí, kteří si k tomuto svátku dávají nějaký dárek.
Třetím nejoblíbenějším dárkem jsou hračky/plyšová zvířata, tento dárek koupí 17 % dotázaných. Plyšové hračky kupují častěji mladí lidé do 29 let a studenti. Výčet dalších dárků, je uveden v následujícím grafu.

Dárky k sv. Valentýnu

Celkové výdaje spojené s oslavou svatého Valentýna
Nejčastěji lidé utratí za oslavu svatého Valentýna kolem 300 Kč, do těchto celkových nákladů jsou zahrnuty útraty za dárky, květiny, večeři apod. Průměrné celkové výdaje spojené s oslavou svatého Valentýna jsou 384,-Kč. Tyto výdaje jsou vyšší u mužů, lidí s vysokoškolským vzděláním a u lidí s vyššími příjmy domácnosti.