Postoje ke generické substituci

18. 07. 2008
Postoje ke generické substituci byly společností Factum Invenio zkoumány v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 4. – 14.5.2008 na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Podrobné výsledky šetření shrnuje volně prodejná zpráva, která detailně popisuje aktivní žádost pacienta o lék bez doplatku již v ordinaci lékaře, žádost pacienta o záměnu léku v lékárně, reakce lékárníků na takový požadavek pacienta a v neposlední řadě i to, nakolik lékárníci nabízejí možnost generické substituce a jak pacienti na takovou nabídku reagují.

Spolu se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví od ledna 2008 vystoupila do popředí i otázka generické substituce neboli záměny léků na předpis. Generickou substituci mohou aktivně nabízet pacientům farmaceuti v lékárnách, ale i sami pacienti mají možnost požádat lékárníka o jiný lék se stejnou účinnou látkou, který je levnější nebo zcela bez doplatku a pochází od jiného výrobce.

Průzkum ukázal, že i když lékárníci příliš aktivně generickou substituci nenabízejí, lidé na takové nabídky reagují velmi pozitivně. Návrh důsledně odmítl pouze každý desátý. Lékárníkovu nabídku na generickou substituci přijalo vždy 42 % z těch, kterým byla doporučena. Necelá polovina se rozhodovala podle toho, jaký lék měla předepsaný – někdy návrh farmaceuta přijala, jindy odmítla. Je tedy zřejmé, že pacienti magistrům a magistrám v lékárnách důvěřují.

Nabídka záměny léku lékárníkem