Postoje ke sponzorským aktivitám energetických společností

08. 12. 2006
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu omnibusových šetření otázky týkající se postojů veřejnosti ke sponzorským aktivitám energetických společností (včetně plynárenských). Dotazování proběhlo v listopadu 2006 na reprezentativním vzorku 1004 obyvatel České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

„Poměrně často se při různých příležitostech setkáváme u laické veřejnosti s názorem, že energetické společnosti by se měly soustředit spíše na udržení nižších cen energií pro konečného spotřebitele, než na utrácení peněz například na sponzoring, reklamu atd. Proto jsme se rozhodli zjistit, jak lidé vnímají sponzorské aktivity těchto společností“ říká Petr Megela, Key Account Manager ze společnosti Factum Invenio.

Převážná většina obyvatel zastává názor, že energetické společnosti by měly přispívat na společensky prospěšné aktivity. Více než polovina z nich je jednoznačně pro, dalších 38% se k tomuto názoru také přiklání. Zastánci sponzoringových aktivit jsou především občané s vyšším vzděláním a obyvatelé větších měst. Proti je pak pouhých 6 % obyvatel.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Nejvíce by měly tyto společnosti podporovat zdravotnictví (33 %). Velká část obyvatel si též myslí, že sponzorské aktivity energetických společností by měly směřovat do rozvoje regionu (24 %) v němž daná společnost působí. Menší, nicméně stále významná část obyvatel by doporučila podpořit sport (11 %), charitu (11 %), školství (8 %) a kulturu (6 %).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vnímání pohybu cen mezi uživateli zemního plynu
Více než polovina obyvatel, kteří užívají zemní plyn, zaznamenala během roku 2006 navýšení cen plynu, necelých 10 % zaznamenalo naopak cenový pokles.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Předpokládaný roční růst ceny plynu byl většinou správně odhadován okolo 9 – 10 %; poměrně značná část uživatelů (35 %) si tento údaj netroufla odhadnout.

Přesto, že většina uživatelů si je vědoma postupného zvyšování ceny plynu a další růst předpokládá, přechod na alternativní zdroj energie plánuje velmi málo z nich (asi 3%). O něco větší – i když stále velmi nízký – počet plánuje přejít ke kombinaci plynu a jiného zdroje energie (7 %). Více než 3/4 uživatelů plynu neplánují v souvislosti se zvyšováním cen plynu přejít na jiný zdroj energie.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ