Postoje ke značkovému zboží

18. 09. 2003
Společnost TNS Factum provedla v letech 1997, 2001 a 2003 opakovaný výzkum postojů spotřebitelů ke značkám a značkovému zboží (v roce 1997 společně s agenturou Marktest). Dotazování probíhalo jako součást pravidelného omnibusového šetření agentury TNS Factum, v jednotlivých vlnách výzkumu byl dotazován reprezentativní vzorek cca 1000 obyvatel ČR starších 18/15ti let. Stejný výzkum byl společností TNS realizován v roce 2002 i v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku.

V letošní vlně průzkumu byl dotazovaným vedle již dříve použitého bloku otázek předložen rovněž dotazník Semiometrie™, který slouží k analýze psychografických profilů jednotlivých skupin obyvatel, v tomto případě v souvislosti s jejich postoji ke značkovému zboží.

Značkovému zboží dávají spotřebitelé přednost především v případě spotřební elektroniky (54%), dále také piva a vína, parfumerie a kosmetiky a jiných alkoholických nápojů. U potravin lidé naopak preferují častěji zboží neznačkové (30%).

Mezi spotřebiteli převažuje názor, že značkové zboží je sice kvalitní (68%), ale ne nutně lepší než neznačkové (61%). Funkčnost výrobku je důležitější než značka (85%).
Přesvědčení, že značka garantuje kvalitu se snižuje.

Podíl lidí, kteří jsou loajální svým značkám, je stabilní (cca 50%). Racionální důvody (kvalita, trvanlivost, důvěryhodnost apod.) jsou pro věrnost značce podle vyjádření spotřebitelů stále důležitější než důvody imageové (tlak okolí, závist druhých). Důležitost racionálních důvodů ovšem klesá, zatímco důvody imageové vykazují tendenci ke stagnaci.

Hlavními důvody pro změnu značky zůstávají nespokojenost se stávající značkou (70% odpovědí rozhodně+spíše ano) nebo doporučení blízké osoby (53%), důležitost obou těchto důvodů se ovšem oproti roku 1997 výrazně snížila. Na druhé straně vzrostla důležitost důvodů emocionálních, jako je zvědavost (48%) či touha po změně (35%), ale i zcela racionálního důvodu jako je sleva (63%), což je pravděpodobně způsobeno častým využíváním tohoto způsobu podpory prodeje.