Postoje ke značkovému zboží a jejich změny v posledních letech (1997-2001-2003)

04. 09. 2003
Letošní vlna byla rozšířena o Semiometrickou část. Semiometrie je metodika využívaná v rámci společnosti TNS k rychlému popisu motivací a životních postojů skupin obyvatel. Podle toho, jak respondenti hodnotí 210 pevně daných slov lze odhalit rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Získaný psychologický popis takových skupin, lze například v marketingu dobře využít a poskytuje nám často mnohem užitečnější a žádanější informace, než třeba jenom věková struktura a pohlaví respondentů.

Základním výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata:
- kdo a v kterém tržním segmentu preferuje značkové výrobky, a komu naopak na značkách nezáleží
- trendy vývoje názorů populace na značkové zboží
- v čem spočívá věrnost značkám
- kdy a proč mění spotřebitelé svoji značku
- jaké je vnímání českých značek

Je například zajímavé sledovat, jak roste preference českého zboží a jak se v jednotlivých tržních segmentech mění přístup k dražšímu, značkovému zboží.