Postoje občanů ČR ke vstupu do EU (1.)

12. 03. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o., položila na základě smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí poprvé soubor otázek týkajících se postojů veřejnosti ke vstupu ČR do EU.

Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo 7.-12.2.2003 na reprezentativním vzorku 1052 občanů ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jde o první šetření v řadě s týdenní periodicitou, která skončí až před konáním referenda v červnu t.r.