Postoje občanů ČR ke vstupu do EU (14.)

25. 05. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o. na základě smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí pokládá každý týden soubor otázek týkajících se postojů veřejnosti ke vstupu ČR do EU.

Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo 9.–14.5.2003 na reprezentativním vzorku 1061 občanů ČR starších 15 let (z nich je 1011 starších 18 let, jimž byly pokládány prezentované otázky), získaném kvótním výběrem.

Jde o čtrnácté šetření v řadě s týdenní periodicitou, která skončí až před konáním referenda v červnu t.r.