Postoje občanů ČR ke vstupu do EU (15.)

01. 06. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o. na základě smlouvy s Ministerstvem ahraničních věcí pokládá každý týden soubor otázek týkajících se postojů veřejnosti ke vstupu ČR do EU.

Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo 16.–21.5.2003 na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR starších 15 let (z nich je 906 starších 18 let, jimž byly pokládány prezentované otázky), získaném kvótním výběrem.

Jde o patnácté šetření v řadě s týdenní periodicitou, která skončí až před konáním referenda v červnu t.r.