Postoje občanů ČR ke vstupu do EU (16.)

08. 06. 2003
Odhad účasti u referenda: přibližně 55 %.

Prognóza výsledku referenda: 82 % ano.