Postoje občanů ČR ke vstupu do EU (8.)

13. 04. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o. na základě smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí pokládá každý týden soubor otázek týkajících se postojů veřejnosti ke vstupu ČR do EU.

Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo 28.3.–2.4.2003 na reprezentativním vzorku 1006 občanů ČR starších 15 let (z nich je 958 starších 18 let, jimž byly pokládány prezentované otázky), získaném kvótním výběrem.

Jde o osmé šetření v řadě s týdenní periodicitou, která skončí až před konáním referenda v červnu t.r.