Postoje občanů k hospodářské politice vlády

09. 09. 2004
Podle názoru více než 90 % veřejnosti by nová Grossova vláda měla udělat v oblasti hospodářské politiky především následující kroky:
-podporovat nové projekty zvyšující zaměstnanost,
-snížit byrokracii ve státní správě,
-snížit vládní výdaje a zadluženost státu.

Mezi lidmi panují rozporné názory na to, zda se Česká republika dokáže v blízké budoucnosti v rámci Evropské unie hospodářsky prosadit a bude konkurenceschopná. Přibližně 40 % lidí si myslí, že ano, stejně častý je názor, že se česká ekonomika v Evropské unii prosadit nedokáže (necelých 20 % neví).

Voliči ČSSD kladou největší důraz na podporu projektů zvyšujících zaměstnanost. Dominantními tématy voličské základny ODS jsou opatření na podporu malého a středního podnikání, snížení daňové zátěže a zjednodušení podmínek pro podnikání.