Postoje obyvatel ČR k investování prostřednictvím podílových a zajištěných fondů

07. 09. 2006
Společnost Factum Invenio realizovala studii zaměřenou na investice do fondů, podílové a zajištěné fondy ve dnech 3. 6. až 8. 6. 2006 na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1001 občanů České republiky starších 15ti let.

Kupónová privatizace
Tři pětiny občanů ČR potvrdily účast v kupónové privatizaci, která probíhala ve dvou vlnách na počátku 90. let minulého století.
Téměř tři čtvrtiny účastníků kupónové privatizace již prodaly veškeré cenné papíry, které v průběhu kupónové privatizace získaly.

Znalost možnosti investování prostřednictvím nákupu podílu ve fondech
„Informovanost o možnosti investovat peníze prostřednictvím nákupu podílu ve fondech je mezi českou populací velmi malá. Jen každý druhý člověk ví, že může své peníze zhodnotit právě tímto způsobem,“ uvedla Barbora Buřínská, Project Manager společnosti Factum Invenio.
Nejznámějším typem fondů jsou mezi českou populací podílové fondy, zajištěné fondy zná pouze nepatrný počet Čechů.

Informovanost občanů ČR o možnosti investování prostřednictvím nákupu podílu ve fondech
Téměř polovina lidí se domnívá, že v současnosti není dostatek informací o možnosti investování finančních prostředků prostřednictvím nákupu podílu ve fondech.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Informace o tomto způsobu investování lidem připadají spíše nesrozumitelné.
Jak investovat prostřednictvím nákupu podílu ve fondech by se občané České republiky chtěli nejraději dozvědět při své návštěvě v bance.

Současné způsoby investování občanů ČR do podílových a zajištěných fondů
„Pouze každý desátý Čech, který ví o možnosti investovat peníze prostřednictvím nákupu podílu ve fondech, investuje v současnosti do podílových či zajištěných fondů,“ řekla Barbora Buřínská ze společnosti Factum Invenio. „Z celkové populace ČR se jedná o 4,7 % lidí.“
Nejčastějším důvodem, proč Češi do podílových či zajištěných fondů své peníze neinvestují, je nedostatek volných finančních prostředků.

Modelový příklad pro využití investičních příležitostí
Lidem, kteří se účastnili výzkumu, byla nastíněna situace, kdy z nabízených investičních příležitostí měli vybrat maximálně tři, prostřednictvím nichž by zhodnotili v horizontu pěti let 100 tis. Kč. Výsledky výzkumu ukázaly, že Češi dávají přednost malému riziku a s tím souvisejícímu i menšímu zhodnocení vložených prostředků. Nejčastěji by investovali do stavebního spoření, nákupu nemovitosti, či by své peníze uložili na termínovaný vklad.

Ze všech nabízených investičních příležitostí naopak nejméně lidí volilo investování do nákupu podílu v podílovém či zajištěném fondu.
Více než polovina lidí by se o investování 100 tis. Kč rozhodovala sama, či se poradila s partnerem, na radu nezávislého investičního poradce by dal každý šestý občan ČR.