Postoje obyvatel ČR k investování prostřednictvím podílových a zajištěných fondů

07. 09. 2006
Společnost Factum Invenio realizovala tuto studii zaměřenou na postoje občanů ČR k investování prostřednictvím podílových a zajištěných fondů ve dnech 3. 6. až 8. 6. 2006 na reprezentativní vzorku populace, který tvořilo 1001 občanů České republiky starších 15ti let.

Podrobný obsah studie:
Kupónová privatizace
- Účast v kupónové privatizaci
- Vlastnictví cenných papírů z kupónové privatizace
Znalost možnosti investování prostřednictvím nákupu podílu ve fondech
Znalost fondů
Informovanost občanů ČR o možnosti investování prostřednictvím nákupu podílu ve fondech
- Dostatek informací
- Srozumitelnost informací
- Preferovaný způsob získávání informací
Současné způsoby investování občanů ČR do podílových a zajištěných fondů
- Důvody, proč občané ČR do podílových a zajištěných fondů neinvestují
Modelový příklad pro využití investičních příležitostí
- Způsoby rozhodování o investování volných finančních prostředků

Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje kromě hlavních zjištění komentované podrobné výsledky (včetně grafů a doprovodných tabulek).