Postoje obyvatel ČR k ukládání volných finančních prostředků

23. 05. 2007
Společnost Factum Invenio realizuje studii zaměřenou na investiční chování obyvatel České republiky již od roku 1995. Dotazování proběhlo ve dnech 29. 3. až 4. 4. 2007 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1001 občanů České republiky starších 15 let.

Portfolio investičních příležitostí českých domácností

„Již řadu let se v oblibě mezi českou populací drží šestice finančních produktů - běžný účet, spoření či ukládání peněz doma, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a ukládání peněz na vkladní knížku.“ Uvádí Martin Melichar ze společnosti Factum Invenio.

Využívané způsoby ukládání volných finančních prostředků obyvatelstva


Občané ČR nejčastěji ukládají své volné finanční prostředky na běžný účet. V současnosti má takto své peníze uloženo sedm z deseti lidí.
Druhý nejčastější způsob nakládání s volnými finančními prostředky představuje spoření doma či ukládání peněz stranou. Tuto formu ukládání peněz v současnosti využívá každý druhý Čech. Jedná se především o starší lidi nad 60 let a osoby s nižšími příjmy domácnosti.

Stavební spoření, jako způsob zhodnocování finančních prostředků, se stále drží v popředí zájmu občanů České republiky. Smlouvu o stavebním spoření má uzavřenou polovina Čechů. Do stavebního spoření ukládají své peníze častěji lidé v produktivním věku (30 - 44 let) a osoby s vyšším vzděláním . Lze tudíž předpokládat, že se jedná především o investici do vlastního bydlení, či bydlení pro děti.
Více než třetina Čechů má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění či životním pojištění.

Šestici nejčastěji využívávaných forem ukládání volných finančních prostředků uzavírá vkladní knížka. Tento tradiční bankovní produkt zaznamenal v roce 2006 prudký pokles zájmu. Nicméně v současnosti si na vkladní knížku ukládá peníze stále více než pětina (22 %) obyvatel ČR.

Subjektivní hodnocení efektivnosti investování a orientace v nabídce investičních možností

Více než polovina lidí, se domnívá, že v současné době investuje své finanční prostředky efektivně. Při časové komparaci, lze ale zjistit, že Češi se stávají většími realisty, neboť při hodnocení efektivnosti investování svých finančních prostředků mají pozitivní odpovědi klesající trend.
S tímto také úzce souvisí fakt, že pro 70 % lidí není jednoduché se orientovat v nabídce investičních možností dostupných na trhu. Špatnou orientaci v nabídce investic uváděly především ženy, lidé starší 60 let a lidé se základním vzděláním.

Rozhodování o investování finančních prostředků

Nejčastěji se lidé rozhodují o investován svých volných finančních prostředků sami, případně s partnerem. Tento způsob rozhodování zmínily dvě třetiny dotázaných.

Více informací, včetně časových řád je obsaženo v podrobné studii s názvem „Investice a dluhy českých domácností 2007“. Hlavním cílem této syndikované studie je poskytnou informace o aktuálním investičním chování obyvatel ČR a s tím související rozdělní jednotlivých investičních příležitostí do čtyř základních vnitřně homogenních skupin, včetně detailní charakteristiky uživatelů produktů . Dále tato studie monitoruje postoje k úvěrům a půjčkám v české veřejnosti, včetně výše a účelu úvěrů.

Výstupem je závěrečná zpráva obsahující v případě některých témat vývoj už od roku 2000.