Postoje obyvatel ČR k ukládání volných finančních prostředků a k zadlužení

19. 06. 2006
Společnost Factum Invenio realizuje studii zaměřenou na investiční chování obyvatel České republiky již od roku 1995. Výzkum probíhal ve dnech 5. 4. až 11. 4. 2006 na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1052 občanů České republiky starších 15ti let.

Portfolio investičních příležitostí českých domácností
„Již mnoho let jsou mezi šesti nejčastěji využívanými způsoby ukládání peněz běžný účet, spoření doma, stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění a vkladní knížka“, uvedla Barbora Buřínská, Project Manager společnosti Factum Invenio.

Běžný účet je již několik let na prvním místě mezi nejčastěji využívanými způsoby ukládání peněz. Své volné finanční prostředky na něm má uloženo téměř sedm z deseti obyvatel České republiky.

Doma stranou tzv. „do slamníku“ si své volné finanční prostředky v současné době spoří každý druhý Čech. I přesto, že spoření doma nemůžeme považovat za způsob zhodnocování peněz, je z výsledků šetření posledních let zřejmé, že počet lidí, kteří mají doma uloženu nějakou finanční rezervu, pozvolna stoupá, za poslední tři roky byl zaznamenán nárůst o jedenáct procentních bodů.

V posledních letech nejoblíbenější způsob zhodnocování finančních prostředků, stavební spoření, se stále drží na špici zájmu občanů České republiky, nicméně postupně klesá počet lidí, kteří mají smlouvu o stavebním spoření uzavřenu. V současné době má stavební spoření 48 % dotázaných.

Další dvě formy ukládání volných finančních prostředků – životní pojištění a penzijní připojištění - má v současné době uzavřena více než jedna třetina dotázaných. Jedná se prakticky o stejný počet lidí jako v loňském šetření.

Do šestice častěji využívaných způsobů ukládání peněz patří ještě vkladní knížka. Zde byl proti posledním několika šetřením, kdy na vkladní knížku ukládala peníze zhruba jedna třetina dotázaných, zaznamenán velký pokles ve využívání. V současné době ji vlastní pouze jedna pětina dotázaných.

Základní skupiny investičních příležitostí
Na základě zjištěného využívání investičních příležitostí a deklarovaného zájmu o jejich využívání byly identifikovány 4 vnitřně spjaté skupiny investic finančních prostředků. Jedná se o „Investice se státní podporou – konzervativní produkty“, „Investice s možností vyššího výnosu i vyšší mírou rizika“, „Investice do realit a cenností“ a „Neziskové investice“.

„Nejvíce jsou využívány ty investiční příležitosti, které jsou zahrnuty do skupiny „Investic se státní podporou“. Jedná se o stavební spoření, životní pojištění a penzijní připojištění. Minimálně dva z produktů v této skupině využívá 36 % dotázaných. Naopak nejméně lidé využívají zhodnocování peněz prostřednictvím investic zahrnutých do skupiny „Investice s možností vyššího výnosu i vyšší mírou rizika“, kam patří nákup podílu v podílovém, či zajištěném fondu, nákup cenných papírů, uložení peněz na termínované vklady. Minimálně dvě investice využívají pouze 4 % a jednu z investic 11 % dotázaných.“ Uvedla Barbora Buřínská ze společnosti Factum Invenio.

Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
Nejčastěji se lidé v současné době o investování finančních prostředků rozhodují sami, případně s partnerem.

Subjektivní hodnocení efektivnosti investování
Tři pětiny občanů České republiky se domnívají, že své volné finanční prostředky investují efektivně.

Hodnocení finanční situace domácností
Počet lidí, kteří při hodnocení finanční situace své domácnosti v posledních dvou letech nezaznamenali žádnou změnu, je shodný s loňským rokem, pro polovinu domácností zůstala finanční situace zhruba stejná. Shodné výsledky byly zaznamenány i při posuzování finanční situace v příštích dvou letech. Stejně jako v loňském roce očekává zlepšení finanční situace každý pátý dotázaný a naopak zhoršení se obává každý šestý respondent.

Dluhy českých domácností
V současné době každá druhá domácnost čerpá nějaký úvěr či půjčku.
Nejčastěji využívaným úvěrovým produktem je kontokorentní úvěr, který má ke svému běžnému účtu sjednáno celkem 16 % z těch, kteří využívají nějaký úvěrový produkt.
Lidé nejčastěji čerpají úvěr ve výši do 20 tis. Kč. Tuto částku dluží každá třetí ze zadlužených domácností, každá čtvrtá čerpá úvěr ve výši od 20 tis. do 100 tis. Kč.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ