Postoje veřejnosti k dostavbě dálnice D8

04. 03. 2005
Výzkum byl realizován třemi na sobě nezávislými výzkumnými technikami:
V prvé řadě bylo toto téma zahrnuto do pravidelného reprezentativního omnibusového šetření společnosti Factum Invenio. Terénní práce proběhly ve dnech 11.-16. února 2005. V rámci tohoto celorepublikového šetření bylo dotázáno 1047 respondentů ve věku 15 a více let
Druhým zdrojem je reprezentativní regionální šetření provedené v Ústeckém kraji metodou telefonického dotazování (CATI). Terénní práce proběhly ve dnech 12.-13. února 2005. V rámci tohoto výzkumu bylo osloveno 300 respondentů ve věku 18 a více let.
Třetím zdrojem je kvalitativní výzkum provedený technikou skupinových diskusí. Terénní práce proběhly 16. února 2005 ve dvou exponovaných obcích – Dobkovičkách (dálnice D8 má být vedena v bezprostřední blízkosti obce) a Velemíně (dokončení dálnice D8 znamená odklon dopravy před obcí, a tedy i značné zkvalitnění životních podmínek v obci).

Základními sledovanými tématy jsou:

Jaké je obecné povědomí o dostavbě dálnice D8.
Jaké mají obyvatelé Ústeckého kraje informace o sporném úseku dálnice D8.
Nakolik se o problematiku dostavby dálnice D8 občané zajímají.
Kterou variantu řešení občané preferují, jaké výhody a nevýhody obou variant vnímají.
Jakou změnu podmínek pro cestování v regionu očekávají občané od dostavby dálnice D8.
Jaký význam mají pro obyvatele Ústeckého kraje jednotlivé aspekty řešení dostavby dálnice D8: rychlost dostavby, minimalizace dopadů na životní prostředí, zásah do krajiny nebo finanční náklady.
Zda mají obyvatelé Ústeckého kraje zájem podepsat petici Dětí Země, která podporuje variantu jediného tunelu, nebo naopak petici starostů jednotlivých obcí, zaměřenou na prosazení varianty dvou tunelů spojených přemostěním.