Postoje veřejnosti k dostavbě dálnice D8

04. 03. 2005
Povědomí o diskusi týkající se dostavby dálnice D8 mají přibližně dvě třetiny obyvatel České republiky (66,9 %), v Ústeckém kraji dokonce 85,0 %.
Pravidelně tuto diskusi sleduje necelá desetina české populace (9,1 %), v Ústeckém kraji ovšem více než čtvrtina (28,7 %).
Povědomí o dostavbě dálnice D8 je poměrně obecné. Obyvatelé Ústeckého kraje nedisponují nutně konkrétními údaji. Lze usuzovat, že informační nasycenost o úseku Lovosice – Řehlovice „řídne“ s rostoucí vzdáleností od míst, kterých se dálnice bezprostředně týká.

Nejfrekventovanější prioritou je pro obyvatele Ústeckého kraje rychlé řešení situace – více než dvě pětiny z nich považují za nejdůležitější, aby byla dálnice D8 dokončena co nejdříve (42,0 %). Ani dopad na životní prostředí se však nedostává ze hry, tento požadavek považuje za nejdůležitější téměř třetina (31,7 %). Menší roli již hraje minimalizace změn rázu krajiny, kterou považuje za nejdůležitější méně než pětina obyvatel Ústeckého kraje (17,0 %).
Ani v populaci České republiky jako celku, ani v Ústeckém kraji nemá žádná z variant dostavby úseku
z Lovosic do Řehlovic většinovou podporu.
Pro obyvatele Ústeckého kraje je toto téma relevantní a více než čtyři pětiny z nich se přiklánějí k některé
z nabízených variant – každou z nich při tom podporuje prakticky stejně velká skupina (43,7 % variantu jednoho tunelu a 43,0 % variantu dvou tunelů).

Populace České republiky jako celek se většinou nepřiklání k žádné z nabízených variant (52,9 %) – pětina obyvatel se nedokáže mezi oběma variantami rozhodnout a téměř třetině na řešení nezáleží. Zbývající skupina se dělí přibližně v poměru 3 : 1 ve prospěch varianty jediného tunelu (34,8 %), variantu dvou tunelů
s přemostěním upřednostňuje 12,2 % občanů České republiky.

Největší skupinu obyvatel Ústeckého kraje tvoří občané, pro které je jednoznačnou prioritou rychlost dokončení stavby (35,7 %). Za dané situace je nutné tuto skupinu řadit mezi příznivce varianty dvou kratších tunelů propojených mostem. Tato skupina rovněž numericky připomíná skupinu připravenou přidat se k petici starostů jednotlivých obcí (35,7 %).
Skupina těch, pro něž je prioritní, aby dopad na životní prostředí nebo na ráz krajiny byl co nejmenší, ale současně považují rychlost dokončení za důležitou, představuje zhruba pětinu populace Ústeckého kraje (21,3 %). Jedná se o občany, kteří jsou patrně připraveni naslouchat argumentům obou stran sporu a nechat se případně přesvědčit.
Přibližně čtvrtina občanů Ústeckého kraje požaduje, aby dopad stavby na životní prostředí nebo na ráz krajiny byl co nejmenší, a je ochotna tolerovat i pozdější dokončení (27,3 %). Za dané situace je nutné tuto skupinu řadit mezi příznivce varianty jednoho dlouhého tunelu \"Kubačka\". Tento podíl se numericky blíží podílu obyvatel připravených podpořit petici Dětí Země (25,0 %).
Zbývajících 15,7 % občanů Ústeckého kraje má ne zcela vyhraněné názory - preferuje rychlé dokončení, ačkoli pro ně není příliš důležité, soustřeďuje se na levné řešení bez ohledu na rychlost dokončení apod.

Petici ekologické organizace Děti Země prosazující variantu jediného tunelu by ráda podepsala čtvrtina obyvatel Ústeckého kraje (25,0 %).
Petice starostů obcí Ústeckého kraje orientovaná na prosazení varianty dvou kratších tunelů propojených mostem má ve srovnání s peticí Dětí Země v Ústeckém kraji vyšší popularitu. Ráda by jí podepsala více než třetina respondentů (35,7 %). Podíl nerozhodnutých odpovídá jedné pětině (20,0 %) a je u obou petic srovnatelný.

Z výzkumu je k dispozici volně prodejná zpráva, kterou si můžete objednat na níže uvedeném kontaktu.
Ke stažení rovněž nabízíme prezentaci hlavních zjištění, kterou naleznete na webových stránkách společnosti Factum Invenio.