Postoje veřejnosti k politikům nařčeným z nečestného či trestného jednání

23. 02. 2007
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sérii otázek týkajících se postojů veřejnosti k politikům nařčeným z nečestného či trestného jednání. Šetření proběhlo ve dnech 15. – 21. února 2007 na reprezentativním vzorku 1030 obyvatel ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jak veřejnost důvěřuje českým politikům
Důvěra veřejnosti v českou politickou scénu je velmi nízká. Polovina občanů nevěří téměř nikomu z politiků, třetina lidí věří pouze menší části z nich. Většině politiků důvěřuje jen každý devátý občan a pouze jeden člověk z osmdesáti uvedl, že důvěřuje téměř všem politikům.

Jak veřejnost důvěřuje českým politkům

Důvěra v českou politickou scénu souvisí zejména se vzděláním. Zatímco lidé se základním vzděláním nejčastěji nevěří skoro nikomu z politiků (53,5 %), lidé s maturitou nacházejí na politické scéně důvěryhodné zástupce alespoň v menší části politické scény (44,8 %). Pětina vysokoškoláků (18,9 %) věří většině politiků.

Důvěra v českou politickou scénu se liší také mezi příznivci jednotlivých politických stran. Většině politiků důvěřují nejčastěji příznivci KDU-ČSL (27,5 %), alespoň menší části častěji příznivci Strany zelených (48,4 %) a ODS (44,7 %). Skoro nikomu z politiků nevěří příznivci KSČM (64,1 %) a ti, kteří by se voleb nezúčastnili (67,1 %). Příznivci ČSSD se od postojů průměru populace statisticky významně neliší.

Očekávání od politiků nařčených z nečestného nebo trestného jednání
Veřejnost uplatňuje vůči politikům spíše princip presumpce viny. Tento postoj však zdaleka není jednomyslný. Polovina lidí požaduje, aby politici nařčení z nečestného či trestného jednání ihned odstoupili, protože dokud se neočistí, nemohou dobře vládnout. Dvě pětiny lidí však zastávají opačný názor – pokud se politik necítí vinen, neměl by odstupovat, protože jinak by se dalo snadno dosáhnout odstoupení jakéhokoli politika tím, že ho někdo z něčeho falešně obviní.

Očekávání od politiků nařčených z nečestného či trestného jednání

Princip presumpce viny u politiků uplatňují častěji starší lidé ve věku nad 60 let (61,8 %). Proti je naopak většina lidí s vysokoškolským vzděláním (55,6 %).

Zejména podle příznivců KSČM (64,0 %) a ČSSD (57,8 %) by politici měli po nařčení z nečestného či trestného jednání ihned odstoupit. Příznivci ODS si naopak častěji myslí, že pokud se politici cítí nevinní, odstupovat by neměli (50,4 %).

Presumpce viny je na politiky častěji uplatňována tehdy, pokud lidé skoro nikomu z politiků nevěří (60,0 %). Když však věří alespoň menší části z nich, častěji se přiklánějí k názoru, že politik by po nařčení z nečestného či trestného jednání neměl automaticky odstupovat (49,7 %).

Typologie postojů veřejnosti k českým politikům
Veřejnost lze podle důvěry politikům a uplatňování presumpce viny rozdělit do čtyř typů: důvěřiví, opatrní, podezíraví a tolerantní. Téměř polovinu lidí lze označit za „podezíravé“, neboť nedůvěřují politikům a aplikují na ně presumpci viny. Za „tolerantní“ lze označit přibližně dvě pětiny lidí, kteří nedůvěřují politikům, ale neuplatňují na ně presumpci viny. Přibližně jen jednoho člověka z osmi lze označit za „důvěřivého“ či „opatrného“.

Typologie veřejnosti podle jejich postoje k politikům

Mezi „důvěřivé“ patří nejčastěji příznivci vládních stran KDU-ČSL (18,9 %), Strany zelených (11,1 %) a ODS (11,0 %). Mezi podezíravě patří nejčastěji příznivci opoziční KSČM (59,9 %) a ČSSD (52,3 %).

Konstrukce typologie

Měl Jiří Čunek okamžitě odstoupit?
V případě kauzy Jiřího Čunka je veřejnost přísnější než při obecném posuzování situace. Třetina lidí je rozhodně přesvědčena, že Jiří Čunek měl po svém obvinění z přijetí úplatku okamžitě odstoupit z významné funkce místopředsedy vlády. Další třetina lidí je o tom spíše přesvědčena. Podle mínění pouhé pětiny lidí Jiří Čunek neměl odstoupit.

Měl Jiří Čunek okamžitě odstoupit

Odstoupení Jiřího Čunka požadují zejména příznivci KSČM, nejméně pak příznivci KDU-ČSL a ODS. I mezi nimi však převažují zastánci Čunkova okamžitého odstoupení.

Měl Jiří Čunek okamžitě odstoupit