Postoje veřejnosti vůči strategickým investičním záměrům ve správním obvodu Praha 6

09. 11. 2005
Metodika
Rozsáhlý výzkum byl realizován v období 17.9. – 3.10.2005 kombinací dvou výzkumných technik:
- kvalitativního výzkumu
- kvantitativního výzkumu.

Kvalitativní výzkum proběhl metodou skupinových rozhovorů (focus groups). Cílovou skupinu tvořili obyvatelé Dejvic a Bubenče a srovnávací skupina obyvatel Suchdola.

Kvantitativní výzkum byl realizován metodou počítačově podporovaného telefonického dotazování (CATI) na reprezentativním vzorku 2000 obyvatel správního obvodu Prahy 6 ve věku od 18ti let, vybraném kvótním postupem. Kontrolovanými kvótními znaky byly lokalita, pohlaví, věková skupina a nejvyšší dosažené vzdělání. Proporcionálně byli zastoupeni obyvatelé jednotlivých městských částí: Praha 6, Praha - Suchdol, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a Praha – Lysolaje.

Dopravní situace
Celkové hodnocení dopravní situace odráží zkušenosti občanů jak s hromadnou dopravou (metro, tramvaje, autobusy), tak s individuální dopravou (automobily, motocykly, pěší provoz). Obyvatelé správního obvodu Praha 6 nevnímají stávající dopravní situaci jako kritickou, nejsou s ní však úplně spokojeni. Z celkového rozložení názorů je zřejmé, že určité faktory spokojenost obyvatel zásadním způsobem narušují a že je zde určitá rezerva pro další zlepšení.

GRAF - Celková spokojenost se současnou dopravní situací na Praze 6 a v jejím okolí - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Severní část obchvatu Prahy
Názor, že severní obchvat Prahy by se měl dokončit co nejdříve, převažuje v poměru přibližně 11 : 1. Více než dvě třetiny (69,2 %) obyvatel správního obvodu Praha 6 se přiklánějí k názoru, že by se severní úsek obchvatu, který má vést tunelem v oblasti Suchdola, měl co nejdříve postavit. Odpůrců tohoto řešení je pouze 6,2 %.

GRAF - Názor na severní úsek obchvatu - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Městský okruh mezi Malovankou a Pelc Tyrolkou
Příznivci co nejrychlejší výstavby části městského okruhu mezi Malovankou v Praze 6 a Pelc Tyrolkou v Praze 7 celkově převažují nad jejími odpůrci v poměru 7 : 2. Více než polovina obyvatel správního obvodu Praha 6 (57,3 %) je pro co nejrychlejší výstavbu této části městského okruhu, 5,7 % je proti a 3,7 % obyvatel by doporučila v této oblasti nestavět nic. Pětina obyvatel (20,4 %) se nedokáže rozhodnout. Při podrobnějším rozboru podle čtvrtí se ukázalo, že tuto stavbu podporují především obyvatelé Břevnova (65,0 %), ačkoli mohou očekávat, že se jich průběh výstavby negativně dotkne. V Bubenči je podpora městského okruhu o něco slabší (52,7 %) a je zde více těch, kteří se neumějí rozhodnout (23,2 %).

GRAF - Názor na dopravní stavbu mezi Malovankou v Praze 6 a Pelc Tyrolkou v Praze 7 - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Obchvat Vítězného náměstí
Menší podporu má v současné době obchvat Vítězného náměstí, její příznivci převažují nad odpůrci pouze v poměru 4 : 3. Čtyři z deseti obyvatel (43,8 %) jsou pro co nejrychlejší výstavbu takového obchvatu, necelá pětina (18,8 %) je pro to, aby se ještě zkoumalo, zda napojení dopravy z Evropské na Prašný most nelze řešit jinak, a desetina (11,5 %) je dokonce proti jakékoli takové stavbě. Veřejnost má zatím o tomto projektu poměrně málo informací – dokazuje to i vysoké procento občanů, kteří na daný problém nemají názor (celkem 26,0 %).

GRAF - Co si myslíte o výstavbě obchvatu Vítězného náměstí, tzv. Kulaťáku? - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Prodloužení trasy metra A do Ruzyně
Velmi výraznou podporu má prodloužení metra A přes Petřiny a Motol do Ruzyně – pro je devět z deseti obyvatel správního obvodu Praha 6 (91,4 %). Platí to univerzálně pro obyvatele všech čtvrtí a přilehlých městských částí.

GRAF - Prodloužení metra A přes Petřiny a Motol do Ruzyně - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výstavba rychlodráhy na letiště Ruzyně
Více než polovina obyvatel správního obvodu Praha 6 (57,8 %) je proti stavbě rychlodráhy na letiště po trase buštěhradské železnice a jen přibližně čtvrtina (25,6 %) je pro tuto variantu, o něco více je to mezi obyvateli Břevnova, Bubenče a především Suchdola (38,1 %).

GRAF - Výstavba rychlodráhy na letiště po trase, kudy teď vede buštěhradská železnice - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Problematika dopravy v klidu (parkování)
Více než tři čtvrtiny obyvatel správního obvodu Praha 6 si myslí, že v centrální části Prahy 6 není dost parkovacích míst (76,5 %). Za nejdůležitější lokalitu, která se podle názorů veřejnosti potýká s problémem nedostatku parkovacích míst, bylo označeno okolí Vítězného náměstí.

Systém zavedení parkovacích zón podle vzoru městské části Praha 1 však velkou podporu nemá, jen necelá třetina (29,2 %) je pro jeho aplikaci. Proti se staví polovina obyvatel správního obvodu Praha 6 (49,7 %).

S velmi kladným ohlasem se naopak setkala možnost postavit podzemní garáže a na povrchu upravit parky a dětská hřiště – souhlasný postoj vyjádřily čtyři pětiny obyvatel (83,8 %) a příznivci tohoto řešení tak převažují nad odpůrci v poměru více než 8 : 1.

GRAF - Výstavba podzemních garáží a na povrchu upravených parků a dětských hřišť na Praze 6 - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Hodnocení práce Úřadu Městské části Praha 6
Velká většina obyvatel Městské části Praha 6 (87,6 %) hodnotí práci „radnice“ Prahy 6 jako dobrou, pouze 5,5 % ji hodnotí negativně. Nejčastější je hodnocení „spíše dobře“, které uvedla více než polovina (58,7 %). Ukazuje se tak, že i občané, kteří hodnotí práci Úřadu městské části Praha 6 vcelku pozitivně, vidí v této oblasti možnosti dalšího zlepšení. Práci „radnice“ Prahy 6 ve výzkumu hodnotili i obyvatelé ostatních zkoumaných městských částí a jejich názory se neliší.

GRAFY - Hodnocení práce radnice Prahy 6 - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ