Postoje zákazníků čerpacích stanic

21. 10. 2013

Společnost ppm factum research nabízí návod, jak získat, oslovit a udržet zákazníky Vaší čerpací stanice.

Zabývá se tématy:

  • Jací zákazníci navštěvují čerpací stanice a proč?
  • Jak posílit věrnost a spokojenost vašich zákazníků?


Studie se kromě segmentace klientů čerpacích stanic, věnuje i celkové úrovni vztahu zákazníků k využívané značce čerpací stanice. Podrobná analýza dává sledovaným značkám čerpacích stanic odpovědi na otázky:

  • Jak si čerpací stanice stojí z hlediska celkové úrovně vztahu svých zákazníků?
  • Jaké jsou silné a slabé stránky čerpací stanice z pohledu jejích zákazníků?


Výzkum byl realizován v rámci pravidelného omnibusového šetření ppm factum research (vlna červenec 2013) formou osobního dotazování s podporou počítače (CAPI). Osloven byl reprezentativní vzorek obecné populace ČR ve věku 15 a více let o celkovém rozsahu 978 rozhovorů.

Tato volně prodejná studie je k dispozici od 7. října 2013.