Povodně 2009

22. 07. 2009
Společnost Factum Invenio sledovala v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus vnímání situace okolo povodní, které postihly Českou Republiku v červnu 2009. Sběr dat probíhal v termínu 3.7 – 8.7. 2009 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Výzkumu se účastnilo 974 respondentů. Stejné otázky byly pokládány respondentům v rámci šetření Factum Omnibus i v letech 1997, 2002 a 2006, je proto možné srovnání s názory občanů v minulých letech.

Dopad povodní


Povodně se osobně dotkly celkem 4 % české populace. Častěji se dotkly rekreačních objektů.
Necelá tři procenta obyvatel ČR také uvádějí, že se letošní povodně dotkly jejich firmy, pracoviště nebo zaměstnavatele.
Více než šest procent lidí uvádí, že povodně zasáhly jejich blízké příbuzné. V případě vzdálenějších příbuzných nebo známých se jedná o téměř každého šestého Čecha.

Důsledky povodní a hodnocení činnosti institucí


Letošní červnové povodně hodnotí jako katastrofální dvě pětiny (38 %) obyvatel a za velké je považuje 44 % lidí. Jsou tak hodnoceny jako třetí nejhorší od roku 1997. Za nejkatastrofálnější ze všech čtyř hodnocených povodní jsou považovány povodně z roku 2002 (průměr 3.65 na škále 4=katastrofální, 1=malé).

Hodnocení činnosti institucí při okamžité pomoci a záhraně při povodních

Hasiči jsou spolu s armádou stabilně hodnoceni jako nejlépe pracující složka institucí zapojených do okamžité pomoci a záchrany při povodních. Pozitivně vnímá jejich činnost 9 z 10 obyvatel ČR starších 15 let.

Dobře je hodnocena i práce humanitárních organizací (velmi a spíše dobře 94 %).

Činnost vlády a povodňových komisí je hodnocena hůře, nicméně i zde označuje více než 70 % Čechů jejich práci za velmi dobrou nebo spíše dobrou.

V časovém srovnání je vidět, že při méně závažných povodních v roce 2006 byla armáda a humanitární organizace hodnoceny hůře než letos, jinak se ale postupem času hodnocení všech složek záchranného systému zlepšuje.