ppm factum research již tradičně obstálo v auditu sdružení SIMAR bez pochybení

26. 01. 2014

Naše společnost byla podrobena namátkovému auditu realizovanému kontrolní skupinou sdružení výzkumných agentur SIMAR. Právě jsme obdrželi vysvědčení s již tradiční známkou pro náš tým. Kontrolní komise SIMAR opět konstatovala „bez výhrad“. Stalo se tak už potřetí v řadě, tedy od samotného vstupu ppm factum research do tohoto sdružení renomovaných výzkumných agentur.

Jsme přesvědčeni, že vedle kvalitních analýz a smysluplných doporučení, které našim klientům dodáváme, je nezbytnou součástí služeb kvalitní agentury také precizní realizace každé výzkumné zakázky. Také proto budeme i nadále usilovat o to, abychom tradici kontrol, které v naší práci neshledaly žádná pochybení, pokračovali i nadále.