ppm factum research se podílí na výuce studentů VŠE

14. 10. 2016

ppm factum research již několik let spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou na výuce studentů, kteří si zvolili specializaci Komerční komunikace. Na výukovém bloku Efektivnost komerčních komunikací se podílí lidé z praxe (např. Jan Herzmann, který je zároveň garantem předmětu, Milan Průša z Millward Brown, Jan Schmid z Perfect Crowd) a vedou přednášky či praktické semináře na různá témata, kterým se ve svém profesním životě věnují. Oddělení kvalitativního výzkumu ppm factum převzalo letos patronát nad dvěma aktivitami.
První z nich byla přednáška na půdě VŠE, kterou vedla Markéta Kljapová. Studentstvo se seznámilo s využitím kvalitativního výzkumu v komerční sféře s důrazem na výzkum trhu a reklamy a praxi ve výzkumné agentuře. Byl diskutován přínos vhledu, který poskytují kvalitativní metody v oblasti marketingu, probíraly se i kvalifikační a osobnostní předpoklady pro tuto práci, cyklus projektu, způsob vytváření dat, jejich zpracování a prezentace klientovi. Část výuky byla též zaměřena na diskuzi o rozdílech mezi základním a aplikovaným výzkumem, výzkumnickou etiku a vztahy mezi výzkumníky, dalšími pracovníky výzkumné agentury, respondenty a klienty.
Druhou aktivitou, nad níž ppm factum research převzalo záštitu, bylo praktikum v agentuře. Ing. Milan Postler, PhD., který studijní specializaci vede, doprovodil studentky a studenty k nám do agentury, kde strávili celé odpoledne.

ppmoffice (14).jpg

Nejprve jim Vojtěch Hündl, vedoucí sociálního a politického výzkumu, přednesl základy kvantitativního šetření. Poté si vzala slovo opět Markéta. Studentky a studenti si prohlédli studio pro konání skupinových diskuzí, klientskou místnost i technické zázemí, vyzkoušeli si několik praktických cvičení. V týmech přemýšleli nad designem projektu, osnovou scénáře, zkusili si vytvořit briefing k zakázce zadávající výzkum čtyř reklamních konceptů. Výsledky týmové práce následně prezentovali lektorce i zbytku kolektivu. Všichni si také vyzkoušeli několik projektivních technik, které se využívají při skupinových diskuzích – spontánní asociace, tvorbu koláží (na obrázku) a fotoelicitační interview.

Kolaz.jpg

Na závěr zhodnotili možnosti a meze těchto technik.
Studující oboru Komerční komunikace se ukázali jako zvídaví a nadšení do praxe, schopní kriticky zhodnocovat podávané informace, prokázali orientaci v tématech. Během semináře v agentuře zazněly zajímavé a podnětné dotazy, připomínky a postřehy. Doufáme, že studentkám (které na kurzu převažovaly) a studentům elán vydrží, úspěšně zakončí studia a ve svých budoucích zaměstnáních naleznou uspokojení a prostor k seberealizaci.

 

Markéta Kljapová, Project Manager