ppm factum research se zařadilo mezi 7 společností, které v ČR nabízejí klientům FocusVision

30. 11. 2014
FocusVision je řešení, které umožňuje klientům sledovat v reálném čase průběh skupinových diskusí z libovolného místa, a to zcela bezpečně s ohledem na důvěrnost informací a bez komplikací příjmu tam, kde je video-streaming blokován.

Výzkumná agentura ppm factum research disponuje moderním a komfortním zázemím pro realizaci kvalitativních výzkumů. To kromě jiného zahrnuje:
• 2 oddělená studia (variabilní velké pro realizaci skupinových diskusí a malé, určené mini-skupinám, individuálním rozhovorům, testům oční kamerou a multisenzorickému testování značkovým nástrojem EMMA),
• 2 jednocestná zrcadla, která dovolují sledovat práci dvou týmů z klientské pozorovací místnosti,
• kombinaci stacionárních a variabilně nastavitelných kamer s ovládáním směru kamery a jejího zoomu,
• oddělené pracoviště pro nahrávací techniku,
• profesionálně vybavené tlumočnické pracoviště pro simultánní tlumočení.

Počínaje 1. prosincem 2014 se kvalitativní studio ppm factum připojuje k celosvětové síti studií vybavených technologií FocusVision. Je tak šestým takto vybaveným pracovištěm v Praze a jedním ze 7 v celé ČR.

FocusVisionKlíčovým benefitem technologie FocusVision pro zadavatele výzkumných projektů je bezproblémové sdílení v podobě živého videopřenosu na jakýkoliv počítač připojený k internetu. Přenos je možné sledovat i z firemních sítí, kde bývají videopřenosy obvykle blokovány. Zejména zahraničním klientům tato nabídka pomáhá uspořit nezanedbatelné cestovní náklady.

O instalaci nové technologie se společně s týmem kvalitativního výzkumu ppm factum zasadila zejména Markéta Šafová, Head of Healthcare Research, která si od zprovoznění nové technologie slibuje vyšší pohodlí pro mezinárodní hráče ve farmaceutickém průmyslu. Tam se řešení FocusVision etablovalo jako standard. Ke zprovoznění nové technologie Markéta uvádí: „Video-streaming diskusí jsme poskytovali klientům řadu let na vlastní platformě Q-Tube. Ta ovšem někdy vyžadovala součinnost s oddělením IT na straně klienta. Instalace FocusVision je dokladem toho, že potřebám klientů nasloucháme. Naše nové vybavení ocení už na počátku prosince dva z našich celosvětových výzkumných partnerů.“

Bližší informace o FocusVision naleznete na stránkách výrobce:
http://ww2.focusvision.com/home

Otázky na možnost využití FocusVision ze zázemí ppm factum zodpoví Jana Myšková, ředitelka kvalitativního týmu.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jana Myšková
Psychological laboratory Director
gsm: +420 731 403 624
myskova@ppmfactum.cz